पुन्हा कोणावर प्रेम करणार नाही. पुन्हा कोणावर प्रेम करणार नाही. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 26, 2012 Rating: 5

तु आलेलीस फक्त.

September 15, 2012
तु आलेलीस फक्त फक्त बोललीस येणार नाही मी ही ते हसण्यावारी नेलं खरचं तु परतलीसच नाही सा-या आयुष्याचच हसं झालं ...
तु आलेलीस फक्त. तु आलेलीस फक्त. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 15, 2012 Rating: 5

कधी पटलंच नाही.

September 15, 2012
खरं भूतकाळात जगणं मला कधी पटलंच नाही. जुन्या दिवसात वाटायचं काही ठेवलं नाही. आज का सगळं गोळा होऊन आलंय. मन त्या दिवसात त्यातलंच होऊन गेलंय...
कधी पटलंच नाही. कधी पटलंच नाही. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 15, 2012 Rating: 5

माझी बनवायाचीये.

September 15, 2012
तुझ्या डोळ्यात पाहिल्यावर काही सुचत नस्त मला.. , तू जवळ असताना सारख  जवळ कराव अस वाटत मला… दूर असूनही मला तुझ्या जवळ राहायचंय.. , तु...
माझी बनवायाचीये. माझी बनवायाचीये. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 15, 2012 Rating: 5

क्षणच खूप वेडा असतो.

September 14, 2012
केलाय का कधी तुम्ही कुणाला propose ? केलाच कधी जर तुम्ही suppose तो क्षण नेहमी आठवणीत राहतो नकळत कधीतरी मनात डोकावून पाहतो मानो याना ...
क्षणच खूप वेडा असतो. क्षणच खूप वेडा असतो. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5

कुणीतरी सोबत असावं.

September 14, 2012
कधीतरी वाटतं कुणीतरी सोबत असावं कधीतरी वाटतं कुणीतरी सोबत असावं माझ्याच विचारांनी दिवसाची सुरवात करणारं, कधीतरी वाटतं कुणीतरी सोबत असावं ह...
कुणीतरी सोबत असावं. कुणीतरी सोबत असावं. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5

आज वाटेत चालतांना.

September 14, 2012
आज वाटेत चालतांना जरा एकटेपणा जाणावला, फ़ार काही नाही डोळ्यांचा काठ तेवढा पाणवला, वाटेवर होत्या तुझ्या पाउलखुणा, मनातं मात्र त्यांचा अभाव...
आज वाटेत चालतांना. आज वाटेत चालतांना. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5

तू नाराज होवू नकोस रे.

September 14, 2012
माझ्यावर फक्त तू नाराज होवू नकोस रे ..... रुसून बस माझ्यासाठी पण फक्त तू नाराज होवू नकोस रे ...... कितीही रडव मला ., मा...
तू नाराज होवू नकोस रे. तू नाराज होवू नकोस रे. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5
फक्त तुझ्याचसोबत. फक्त तुझ्याचसोबत. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5

आयुष्य असचं जगायचं असतं

September 14, 2012
जॆ घडॆल तॆ सहन करायचं असतं, बदलत्या जगाबरॊबर बदलायचं असतं, आयुष्य असचं जगायचं असतं. कु‍ठून सुरू झालं हॆ माहित नसलं, तरी कुठेतरी थांबाय...
आयुष्य असचं जगायचं असतं आयुष्य असचं जगायचं असतं Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5

मैत्रिणीचं माझ्या काय काय सांगु.

September 14, 2012
मैत्रिणीचं माझ्या काय काय सांगु तिख्खट आहे की दुधाची साय सांगु वसंतासम सोनेरी रुप सजलेलं सांगु अस्मानी डोळ्यांत स्वप्न भिजलेलं सांगु तिचं रु...
मैत्रिणीचं माझ्या काय काय सांगु. मैत्रिणीचं माझ्या काय काय सांगु. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5

रंग त्या मैत्रीचा.

September 14, 2012
मैत्री! एक गोंडस नाव, एका नात्याचं. रम्य बालपणात; त्या वेड्या भिरभिरणाऱ्या वयात हे मैत्र किती तऱ्हांनी बागडत असतं आपल्याबरोबर, नाही? या मै...
रंग त्या मैत्रीचा. रंग त्या मैत्रीचा. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5
मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय. मैत्री केली आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5

काही माणसं.

September 14, 2012
काही माणसं मैत्रीनं आपल्या खांद्यावर हात टाकतात नि आपल्या बेसावध क्षणी आपल्याला स्वतःचा खांदा देऊन टाकतात, काही माणसं वरनं हापुस आंब्यासारखी...
काही माणसं. काही माणसं. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5

खरंच.

September 14, 2012
इतकं सोपं असतं का गं.. आयुष्यात कुणाला एवढं स्थान देणं.. आणि तेवढ्याच सहजपणे ते हिरावून घेणं.. ...सोप्पं असतं ना फार.. कुणी आला .. कुण...
खरंच. खरंच. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 14, 2012 Rating: 5

जाणिव करुन दिलीस.

September 12, 2012
आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव करुन दिलीस जे कधी माझ्या नशिबातुन हरवले होते आज तेच प्रेम तु सावरुन घेऊन आलीस आली आहेस तर तुला एकच मागणे मागत...
जाणिव करुन दिलीस. जाणिव करुन दिलीस. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 12, 2012 Rating: 5

विचारायला पाहिजे होतस.

September 11, 2012
एकदा तरी मनापासून विचारायला पाहिजे होतस, माझ्याशी मैत्री का केलीस म्हणून? मी उत्तर दिला असता, माझ्या जीवनात नवीन व्यक्तीचा प्रवेशव्हावा म...
विचारायला पाहिजे होतस. विचारायला पाहिजे होतस. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

प्रेम म्हणजे काय.

September 11, 2012
प्रेम म्हणजे काय हे कधी कुणाला कळलेचनाही छोटे से कोड ते, पण कधी कुणाला उलगडलच नाही… का जीव होतो वेडा पिसा जेव्हा येते तिची आठवन हृदयात के...
प्रेम म्हणजे काय. प्रेम म्हणजे काय. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

नकोस वेडे प्रश्न विचारू.

September 11, 2012
नकोस वेडे प्रश्न विचारू माझ्यापाशी उत्तर नाही, उघडे पडले घाव जुने तर झाकायाला अस्तर नाही.. किती वेळ अन दिवस भेटलो याची कोणी गणती केली, त्या ...
नकोस वेडे प्रश्न विचारू. नकोस वेडे प्रश्न विचारू. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5
खरं सांगू का, मी स्वत:लाच फसवतोय..! खरं सांगू का, मी स्वत:लाच फसवतोय..! Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

दार असतं तर.

September 11, 2012
खरंच मनाला दार असतं तर, साऱ्या जगाला बाहेरच ठेवलं असतं... कुणाची काय मर्जी आहे, ते पाहिल्यावर त्याला आत सोडलं असतं... खरंच मनाला दार असतं तर...
दार असतं तर. दार असतं तर. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

डोळे बंद असताना.

September 11, 2012
आज श्वासालाही उघाण आलं तिला मिटीत घेताना, चुकत होते ठोके काळजाचे तिला मिठीत घेताना, तिचा श्वासही थांबला आज त्या भेटीच्या वाद्ळांत, जराही न...
डोळे बंद असताना. डोळे बंद असताना. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

आठवण...

September 11, 2012
तु माझ्यासोबत चाललेली ती चार पावलं मला आठवतात तूझं हसणं, तूझं रूसणं, मला तूझे स्पर्शही जाणवतात मला अजूनसुद्धा आठवते तुझी- -माझी वाट पह...
आठवण... आठवण... Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

अधुरे प्रेम...

September 11, 2012
आपणच तोडायला हवेत आता सारे बंध.. दूर सारायला हवा हळव्या स्मृतींचा गंध.. अलगद सोडवून टाकू प्रेमाचे हे रेशीमधागे.. वळून पहायलाही काही ठेवायचं ...
अधुरे प्रेम... अधुरे प्रेम... Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

तू मला वचन दिलं .

September 11, 2012
तू मला वचन दिलं होतंस पावसाच्या पहिल्या सरिसोबत येण्याचे थांबलेला प्रेमाचा प्रवास पुन्हा सुरु करण्याचे ...! आज माझा हताश चेहरा पाहून मला स...
तू मला वचन दिलं . तू मला वचन दिलं . Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

घेईन म्हणतो.

September 11, 2012
क्षण एक हा जरासे आज हसून घेईन म्हणतो हसता हसता नकळत थोडे, रडून घेईन म्हणतो…! सुख-दु:खाच्या फूटपट्टीचे निकष लावुनी आयुष्या सरणावर जाण्यापूर्व...
घेईन म्हणतो. घेईन म्हणतो. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

तुझ्याविणा.

September 11, 2012
मी असाच राहिलो सुनासुना तुझ्याविणा मी इथेच संपलो पुन्हापुन्हा तुझ्याविणा ...!!! का आली सांजवेळी तुझी याद साजणी ?? आसवांनी वाहण्याचा केला गुन...
तुझ्याविणा. तुझ्याविणा. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

अशीच यावी वेळ एकदा.

September 11, 2012
अशीच यावी वेळ एकदा................ अशीच यावी वेळ एकदा स्वप्नी देखील नसताना.. असे घडावे अवचीत काही तुझ्या समीप मी असताना.. अशाच एका संध्य...
अशीच यावी वेळ एकदा. अशीच यावी वेळ एकदा. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

ती केवळ सोबत होती.

September 11, 2012
ती केवळ सोबत होती, सहवास म्हणालो नाही, गतकाळ तुझा माझा तो; इतिहास म्हणालो नाही.. तू वागलीस तो सारा व्यवहार जगाचा होता, अपराध कधीही माझा केला...
ती केवळ सोबत होती. ती केवळ सोबत होती. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

कोण कोणाचे नसते.

September 11, 2012
तीच्याकडे पाहत नुसते झुरत एकतर्फ़ी प्रेम करन्यात काय अर्थ आहे. जर तीला तुमच्यावर प्रेम नसेल तर तीच्यावर प्रेम करनेही व्यर्थ आहे जर तुम्हाला...
कोण कोणाचे नसते. कोण कोणाचे नसते. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5
प्रेम म्हणजे दूसर्यासाठी जगणे. प्रेम म्हणजे दूसर्यासाठी जगणे. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5
तेव्हाच समजावं कि खर प्रेम झालय. तेव्हाच समजावं कि खर प्रेम झालय. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

काही असतात अशा आठवणी.

September 11, 2012
काही असतात अशा आठवणी, ज्या मनातवसुनी राहतात, कोण कुठली माणसे काही, आपलीशी मग वाटतात, असेच नाते माझे जुडले, होते जे अनोळखी, वेगवेगळे जरी किन...
काही असतात अशा आठवणी. काही असतात अशा आठवणी. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

तूच एक असशील ना.

September 11, 2012
शब्दांत नाही सांगता येणार  डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना ? अस्वस्थ होइन मी जेव्हा धीर मला देशील ना ? माझ्याही नकळत दुखावले तुला तर माफ़ ...
तूच एक असशील ना. तूच एक असशील ना. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5
मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर. मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

ती समोर असताना.

September 11, 2012
ती समोर असताना …मी सारं काही विसरावं.. तिने इश्य करत लाजावं.. मी ‘हाय हाय’ करत घायाळ व्हावं .. तिने कित्ती सुंदर दिसावं.. जसं गुलाबाचं फूल...
ती समोर असताना. ती समोर असताना. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

एकदा ऐकून तरी बघ.

September 11, 2012
माझे म्हनने एकदा ऐकून तरी बघ , प्रेम माझ्यावर एकदा करुन तरी बघ ... सगळेच म्हणतात , मी तुझ्यासाठी चंद्र तारे घेउन येतो , त्यापेक्षा मी तु...
एकदा ऐकून तरी बघ. एकदा ऐकून तरी बघ. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

प्रेमाची लक्षणे.

September 11, 2012
प्रेमाची लक्षणे..... You are in Love कधी कधी आपल्याला काहीच सुचत नाही...मन कुठं तरी गुंतून पडतं... कुठल्याच गोष्टीत मन लागत नाही... आप...
प्रेमाची लक्षणे. प्रेमाची लक्षणे. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 11, 2012 Rating: 5

बघायचंय मला तुला — माझ्यावर प्रेम करताना.

September 08, 2012
माझ्या गालावरची खळी तुझ्या ओठाआड़ दडताना तुझ्याच प्रेमाच्या मोहात माझे प्रेम पडताना बघायचंय मला तुला — माझ्यावर प्रेम करताना !!! माझा गे...
बघायचंय मला तुला — माझ्यावर प्रेम करताना. बघायचंय मला तुला — माझ्यावर प्रेम करताना. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 08, 2012 Rating: 5

कोणीतरी हव.

September 08, 2012
कोणीतरी हव असत.. सोबत आयुष्याची वाट चालायला.. जो हात देयील कधीही साथ न सोडायला.. कोणीतरी हव असत.. जीवाला जीव देणार.. स्वत:च्या ह्रुदयात ...
कोणीतरी हव. कोणीतरी हव. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 08, 2012 Rating: 5

माझा प्रत्येक क्षण.

September 08, 2012
स्पर्शाने तुझ्या जीवन बदलून गेल होत नव्हत ते सार तुझ झाल तुझ रूप हे माझ्या मानत भरल पाहता पाहता तुला माझ मन तुझ्या प्रेमात पडल आठवन ही ...
माझा प्रत्येक क्षण. माझा प्रत्येक क्षण. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 08, 2012 Rating: 5

मनाला कुणी सांगावे.

September 07, 2012
माझ्या या नजरेची भाषा तुला कळता कळेना, काय चाललाय हा खेळ मन जुळता जुळेना, माझ्या या वेड्या मनाला वेड का तुझे लागावे, तू होणार नाहीस माझ...
मनाला कुणी सांगावे. मनाला कुणी सांगावे. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 07, 2012 Rating: 5

ती नेहमी म्हणायची.

September 06, 2012
ती नेहमी म्हणायची स्वप्ने पाहू नकोस ! स्वप्न परीचे पाहिले की तिला सांगायचो, परीचा राजकुमार मीच अशा काही कल्पना करायचो, स्वप्नात हि स्...
ती नेहमी म्हणायची. ती नेहमी म्हणायची. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 06, 2012 Rating: 5

मराठी Girlfriend.

September 06, 2012
मराठी Girlfriend ची ठळक वैशिष्ट्ये.... १. जर तिची ओळख तुम्ही "माझी Girlfriend" म्हणून करून दिली तर ती रागावते. २. चारचौघांसमोर ज...
मराठी Girlfriend. मराठी Girlfriend. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 06, 2012 Rating: 5

प्रेमात पडतो.

September 06, 2012
जेंव्हा आपण कुणाच्यातरी प्रेमात पडतो, तेंव्हा आपण आपलेच राहिलेलो नसतो, डोक्यात फक्त तिचाच विचार फिरत असतो, अन डोळ्यासमोर फक्त तिचाच चेहरा...
प्रेमात पडतो. प्रेमात पडतो. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 06, 2012 Rating: 5

तु मला आवडतेस.

September 06, 2012
तु मला आवडतेस. नाही ! मी प्रेम करत नाही तुझ्यावर ! पण होय तु मला आवडतेस. याचा अर्थ असा नाही की मी तुझ्यावर प्रेम करतो. मला कोणाचं बो...
तु मला आवडतेस. तु मला आवडतेस. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 06, 2012 Rating: 5

जाता जाता

September 04, 2012
डोळ्यांचा पाऊस देऊन गेली ती, जाता जाता.. तीची शपथ देऊन गेली ती, जाता जाता.. ह्रदयाला वाटले की सामावून घेऊ तिला, मिठीत आपल्या.. मागण...
जाता जाता जाता जाता Reviewed by Hanumant Nalwade on September 04, 2012 Rating: 5

इतकं प्रेम मी केलं

September 03, 2012
तुझ्यासाठी काही पण असे सारेच बोलतात पण मी तसे बोलणार नाही चंद्र तारे तोडून आणीन अशी भाषा कधी मी वापरणार नाही इतकच म्हणेन मी तुझ्या सुखाश...
इतकं प्रेम मी केलं इतकं प्रेम मी केलं Reviewed by Hanumant Nalwade on September 03, 2012 Rating: 5

तुझा मी काय बोलू .

September 03, 2012
मी कोठेही असो तू सोबत असतेस मी कोठेही बसो तू बाजूला बसतेस मी पापण्या मिटतो तरी तू दिसतेस माझ्याकडे बघून खुदकन हसतेस मी तुला हा...
तुझा मी काय बोलू . तुझा मी काय बोलू . Reviewed by Hanumant Nalwade on September 03, 2012 Rating: 5

तर काय करू मी.

September 03, 2012
आयुष्यात सर्वात वाईट वाटले कि मी खूप काही चुका केल्या..पण, सर्वात जास्त याचे वाटते कि त्या चुका मी चुकीच्या व्यक्तीसाठी केल्या.. असं आता...
तर काय करू मी. तर काय करू मी. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 03, 2012 Rating: 5

जपायच असतं.

September 03, 2012
प्रेम हे आयुष्यभर जपायच असतं........... .♥ या सागरात तरंगायच असतं, लाटावर डुलायच असतं.. जीवापाड प्रेम केल्यावर कळत की, प्रेम म्हणजे काय ...
जपायच असतं. जपायच असतं. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 03, 2012 Rating: 5

प्रेम करतो तुझ्यावर.

September 03, 2012
सोडून मला जाऊ नकोस... खुप स्वप्न बघितलित..... तोडून कधी जाऊ नकोस.... कधी प्रेम करायचीस माझ्यावर... हे कधी विसरु नकोस..... नको कर...
प्रेम करतो तुझ्यावर. प्रेम करतो तुझ्यावर. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 03, 2012 Rating: 5

सांग हे शक्य होईल का.

September 02, 2012
मला विसरायचे आहे .. कि तुझ्या नकारा नंतरहि आपल्यात काहीच बदलले नाही, किंबहूना आपण आणखीनच जवळ आलो , मला विसरायचे आहे कि तू मला आणि...
सांग हे शक्य होईल का. सांग हे शक्य होईल का. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 02, 2012 Rating: 5

एकांताची साथ असावी.

September 02, 2012
तू आणि मी,अशी फक्त कल्पना असावी सोनेरी त्या क्षणाला, एकांताची साथ असावी गुलमोहराचा बहर,आणि तिथेच आपली भेट असावी जसे एखाद्या पाखराची,ग...
एकांताची साथ असावी. एकांताची साथ असावी. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 02, 2012 Rating: 5

प्रेम करण खुप सोप आहे.

September 01, 2012
प्रेम करण खुप सोप आहे...काय लागत प्रेम करायला?? एकदा I Love You म्हनल की झाल?? मी तुला आयुष्यात कधीच सोडून जाणार नाही हे promise करायला...
प्रेम करण खुप सोप आहे. प्रेम करण खुप सोप आहे. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2012 Rating: 5

तुझ्यासाठी काही पण.

September 01, 2012
असे सारेच बोलतात पण मी तसे बोलणार नाही चंद्र तारे तोडून आणीन अशी भाषा कधी मी वापरणार नाही इतकच म्हणेन मी तुझ्या सुखाशिवाय मनात ...
तुझ्यासाठी काही पण. तुझ्यासाठी काही पण. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2012 Rating: 5

तुझ्याशिवाय.

September 01, 2012
तुझ्याशिवाय जगण्याचा विचार मी करेल कसा असा विचार करून मी तुझ्याशिवाय जगू कसा का विचार करू मी तुझ्याशिवाय राहू कसा जगू शकत नाही ...
तुझ्याशिवाय. तुझ्याशिवाय. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2012 Rating: 5

बोलण्यासारखे खुप आहे.

September 01, 2012
सांगण्यासारखे काहीच नाही; करण्यासारखे खुप आहे, होण्यासारखे काहीच नाही….. ... कधी माझ्या डोळ्यात, खोलवर बघुन पहा; सोसण्यासारखे खुप...
बोलण्यासारखे खुप आहे. बोलण्यासारखे खुप आहे. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2012 Rating: 5

तुझीच आठवण.

September 01, 2012
दिवस मावळला रात्र उगवली, तरीही तुला काही माझी आठवण आली नाही, तुझीच आठवण का येते सारखी हेच काही केल्या समजत नाही. आता मला उचकी येणंही बंद...
तुझीच आठवण. तुझीच आठवण. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2012 Rating: 5

समजून घे रे.

September 01, 2012
हृदय आज खूप दुखतय रे.. वेदनेनी मी खरच खूप तळमळतेय रे.. एक वेळा तरी लक्ष दे माझ्याकडे.. ही अपेक्षा मी आता पण ठेवत कोणी म्हणती मला मी मू...
समजून घे रे. समजून घे रे. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2012 Rating: 5

मी खूप करते.

September 01, 2012
तुझ्याशी न बोलायचा प्रयत्न तर मी खूप करते... पण तुझी काळजी केल्याशिवाय माझ मन लागत नाही... तुझ्यापासून खूप दूर जायचा प्रयत्न तर मी करते....
मी खूप करते. मी खूप करते. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2012 Rating: 5

मी मात्र खरा होतो.

September 01, 2012
तुचं म्हणायचीचं ना, प्रेम फक्त एकदाचं होतं.. आज तु दुस-या कुणासोबत करत आहेस, मग ते काय एवढं तरी सांग ? तुचं म्हणायचीचं ना, जगणार न...
मी मात्र खरा होतो. मी मात्र खरा होतो. Reviewed by Hanumant Nalwade on September 01, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.