प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे

प्रेम म्हणजे अर्धी-अर्धी खाल्लेली पाणीपुरी, प्रेम म्हणजे स्वप्नासारखी दुनिया, खरीखुरी. प्रेम म्हणजे हॉटेल, डिस्क, आणिप्रेजेंट्स भा...

Read more »

खरच असे वाटते खरच असे वाटते

एखादाच्या आयुष्यात आपण न येताही एवढे प्रेम भरावे.. की त्याच्या साठी आपल्याला विसरणे अगदी अशक्य ठरावे..... त्याने आपल्या ओझरत्या स्पर्शास...

Read more »

अखेर मी जिंकलो अखेर मी जिंकलो

"अखेर मी जिंकलो..." हॉलचा दरवाजा ढकलून मी विचारलं, "मे आय कम इन सर? "येस' "Good Morning Sir, Good Mornin...

Read more »

अवघड जातोय अवघड जातोय

किती सहजच बोलते ती, किती सहजच हसते ती, आठवण आली तर किती सहज सांगते ती..... अशी का आहे ती "सहजच".... किती सहज बोलते, "व...

Read more »

खरं कौशल्य असत खरं कौशल्य असत

दुःखाला सामोरे जाण्यातच खरं कौशल्य असतं त्यात जमिनीवर राहुनही आकाशात उडायच असतं, आपल्या मनासारखं कधीच घडत नसतं हीच माझी ओळख असं नशीब म्ह...

Read more »

हि प्रेमाची रंगत हि प्रेमाची रंगत

तुझा चेहरा मी हृदयात ठेवून घेतलाय माझ्या नसानसात तो साठवून घेतलाय उगीच नाही रस्त्यावर मी एकटा हसत चालता चालता तुलाच मी असतो बघत लोकांना उ...

Read more »

मला गमावलं मला गमावलं

गमावलं मी पण होतं.. गमावलं तिने पण होतं.. फरक फक्त एवढा आहे..?? ... तिला मिळविण्या करीता मी सर्व काही गमावलं.. अन्..?? ति ने सर्व काही...

Read more »

तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी

तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी, तुझ्या सहवासातील प्रत्येक क्षण परत परत येवो हेच निसर्गाकडे मागतो मी. तुझ्या प्रेमात अखंड बुडून जावू असे कयास...

Read more »
 
Top