मी कध्धीच तुला सोडणार नाही मी कध्धीच तुला सोडणार नाही

ती: तु माझ्याशिवाय जगशील का रे? मी निघुन जर गेले तर दुसर्या कुणाचा होशील का रे? तो: बस झोपताना तुझी आठवण येईल झोपण मी सोडुन देईन चालताना ...

Read more »

मी म्हणालो मी म्हणालो

मी तिला विचारले किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम,हसत म्हणाली माझ्या नजरेला जरा वाचत जा… मी विचारले किती गं असे भेटायचे चोरून चोरून,ती म्हण...

Read more »

मी म्हणालो मी म्हणालो

मी किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम,हसत म्हणाली माझ्या नजरेला जरा वाचत जा… मी विचारले किती गं असे भेटायचे चोरून चोरून,ती म्हणाली प्रेमात थ...

Read more »

मी म्हणालो मी म्हणालो

मी तिला विचारले किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम,हसत म्हणाली माझ्या नजरेला जरा वाचत जा… मी विचारले किती गं असे भेटायचे चोरून चोरून,ती म्हण...

Read more »
 
Top