आठवण येत आहे आठवण येत आहे

आज तुझी खुप आठवण येत आहे... नकळत डोळ्याच्या कढा पाणावतात, पण...पण...अश्रु येत नाही! जशी शरीरावर ऐखादी जखम झाल्यावर, त्यावरची खपली गळू...

Read more »

जगण्याची आस घेउन आलीये जगण्याची आस घेउन आलीये

मी अंधारात एकटाच असलो ना...कि सारे मला एकचं प्रश्न विचारतात... काय रे प्रेमभंग झाला कि काय ?मी विदुषकासारखा मुखवटा चढवून हसतो अश्या प्रश्...

Read more »

कुणीतरी आठवणं काढतय कुणीतरी आठवणं काढतय

कुणीतरी आठवणं काढतय, बाकी काही नाही...... बाकी काही नाही हसता हसता डोळे अलगद भरुनही येतील बोलता बोलता शब्द ओठी जातीलही विरुन ...

Read more »

तुझी आठवण ही तुझी आठवण ही

ही अखेरची तुझी आठवण ही अखेरचीतुझी आठवण यापुढे माझ्या मनात तुझे येणे जाणे असणार नाही ... यापुढे तुझ्या आठवणींचं चांदणं माझ्या मनात बरसणार ना...

Read more »

फक्त तुलाच पाहायला आवडत फक्त तुलाच पाहायला आवडत

आजही मला, एकटचबसायला आवडत... मन शांत ठेवून, आठवणींच्या विश्वात रमायला आवडत... कधी कधी हसायला, कधी कधी रडायला आवडत... अन कवितांच्या शब्दा...

Read more »

आठवण आठवण

एक अशी गोष्ट जी सगळ्यांकडेअगदी भरभरून असते... आठवणींच्या राज्यात सगळेच श्रीमंत.. कारण आठवणी सगळ्यांना समृद्धच करतात... हवेला गंध नसत...

Read more »

एक आठवण जागवून गेली एक आठवण जागवून गेली

आज अचानक भल्या पहाटे एक आठवण जागवून गेली तुझे आणि माझे बंध आपसूकच दाखवून गेली सांग ना ! काय तुझे आणि माझे नाते उमजेल का, कधी मला ते ...

Read more »

बघ माझी आठवण येते का बघ माझी आठवण येते का

बघ माझी आठवण येते का..... ओल्या चिंम्ब पावसात भिजताना थेम्ब थेम्ब ते पावसाचे हातावर झेलताना भिजले केस तुझे हलुवार पुसताना बघ माझी आठ...

Read more »

आठवण येत आहे आठवण येत आहे

आज तुझी खुप आठवण येत आहे...  नकळत डोळ्याच्या कढा पाणावतात,  पण...पण...अश्रु येत नाही! जशी शरीरावर ऐखादी जखम झाल्यावर, त्यावरची खपली गळू...

Read more »

एक आठवण चाळून घे एक आठवण चाळून घे

आणखी काही हवं असेल तर मागुन घे नाव बुडण्याआधी किनारा पाहून घे जो नेईल नदीपार असा सहारा शोधुन घे माझा मृत्यू इथेच लिहीलाय याच सागरात मला ...

Read more »

आठवण.........! आठवण.........!

आठवण.........! प्राजक्ताचा मंद सुवास घेता तुझी आठवण....... दवबिंदुचे सौंदर्य बघता तुझी आठवण....... पारव्याचे मधुर स्वर ऐकता तुझी आठवण....

Read more »
 
Top