Showing posts with label आठवण. Show all posts
Showing posts with label आठवण. Show all posts

आठवण येत आहे

आज तुझी खुप आठवण येत आहे... नकळत डोळ्याच्या कढा पाणावतात, पण...पण...अश्रु येत नाही! जशी शरीरावर ऐखादी जखम झाल्यावर, त्यावरची खपली गळू...
Read More

जगण्याची आस घेउन आलीये

मी अंधारात एकटाच असलो ना...कि सारे मला एकचं प्रश्न विचारतात... काय रे प्रेमभंग झाला कि काय ?मी विदुषकासारखा मुखवटा चढवून हसतो अश्या प्रश्...
Read More

कुणीतरी आठवणं काढतय

कुणीतरी आठवणं काढतय, बाकी काही नाही...... बाकी काही नाही हसता हसता डोळे अलगद भरुनही येतील बोलता बोलता शब्द ओठी जातीलही विरुन ...
Read More

तुझी आठवण ही

ही अखेरची तुझी आठवण ही अखेरचीतुझी आठवण यापुढे माझ्या मनात तुझे येणे जाणे असणार नाही ... यापुढे तुझ्या आठवणींचं चांदणं माझ्या मनात बरसणार ना...
Read More

फक्त तुलाच पाहायला आवडत

आजही मला, एकटचबसायला आवडत... मन शांत ठेवून, आठवणींच्या विश्वात रमायला आवडत... कधी कधी हसायला, कधी कधी रडायला आवडत... अन कवितांच्या शब्दा...
Read More
आठवण

आठवण

एक अशी गोष्ट जी सगळ्यांकडेअगदी भरभरून असते... आठवणींच्या राज्यात सगळेच श्रीमंत.. कारण आठवणी सगळ्यांना समृद्धच करतात... हवेला गंध नसत...
Read More

एक आठवण जागवून गेली

आज अचानक भल्या पहाटे एक आठवण जागवून गेली तुझे आणि माझे बंध आपसूकच दाखवून गेली सांग ना ! काय तुझे आणि माझे नाते उमजेल का, कधी मला ते ...
Read More

बघ माझी आठवण येते का

बघ माझी आठवण येते का..... ओल्या चिंम्ब पावसात भिजताना थेम्ब थेम्ब ते पावसाचे हातावर झेलताना भिजले केस तुझे हलुवार पुसताना बघ माझी आठ...
Read More

आठवण येत आहे

आज तुझी खुप आठवण येत आहे...  नकळत डोळ्याच्या कढा पाणावतात,  पण...पण...अश्रु येत नाही! जशी शरीरावर ऐखादी जखम झाल्यावर, त्यावरची खपली गळू...
Read More

एक आठवण चाळून घे

आणखी काही हवं असेल तर मागुन घे नाव बुडण्याआधी किनारा पाहून घे जो नेईल नदीपार असा सहारा शोधुन घे माझा मृत्यू इथेच लिहीलाय याच सागरात मला ...
Read More
आठवण.........!

आठवण.........!

आठवण.........! प्राजक्ताचा मंद सुवास घेता तुझी आठवण....... दवबिंदुचे सौंदर्य बघता तुझी आठवण....... पारव्याचे मधुर स्वर ऐकता तुझी आठवण....
Read More