तु प्रेम आहेस माझं तु प्रेम आहेस माझं

तु प्रेम आहेस माझं, वाळवंटातल्या हिरवळीसारखं, मनाला शांत करणारं.. तु प्रेम आहेस माझं, पहिल्या पावसासारखं, चिंब भिजावं असं वाटण्यासारखं.. ...

Read more »

पहिलं प्रेम कसं विसरायचं पहिलं प्रेम कसं विसरायचं

प्रिये। आज सुध्दा तुझी उणीव भासतेय. प्रेम ..... पहिल्या नजरेचं प्रेम ..... शेवटच्या श्वासाचं प्रेम ..... फुललेल्या कळीचं प्रेम .......

Read more »

एक गोड प्रेम कथा एक गोड प्रेम कथा

ती: खूप मना पासून आवडतोस रे तू मला..... तो: खरच तू देखील माझ्या साठी जीव कि प्राण आहेस..... ती: कसे अचानक भेट्लो ना आपण ??? तो: हो ना ...

Read more »

ते पण एक वय असतं ते पण एक वय असतं

ते पण एक वय असतं तिच्यावरचं खरं प्रेम तिला सांगून टाकायचं तिच्या उत्तराची वाट पाहत रात्रंदिवस झुरायचं  ते पण एक वय असतं लग्नाच्या '...

Read more »

कस करायच असत कस करायच असत

मला कुणी सांगेल का पाहिले प्रेम कस करायच असत दिवस रात्र २४ तास फक्त तिलाच पुजयाच असत तिच्याच आठवणीने स्वताला विसरायच असत कॉलेज/ रूम / र...

Read more »

प्रेम नसतं प्रेम नसतं

आपल्याला कोणी आवडणं हे प्रत्येक वेळी च प्रेम नसतं आकर्षणाचं स्वप्नं ते आकर्षणंच असतं... मान्य आहे,आकर्षणात प्रेम केव्हा केव्हा दिसतं... ...

Read more »

असंही असतं प्रेम असंही असतं प्रेम

कधीच ती आपली होऊ शकणार नाही आयुष्यात कधीही येऊ शकणार नाही हे माहित असूनही प्रेम करत राहायचं तिलाजीवापाड जपत राहायचं अपेक्षा न ठेवता निराग...

Read more »

हे असंच असतं हे असंच असतं

आयुष्य...हे असंच असतं....................... कधी कधीखुप आनन्द देतं नमागताही सुख देतं, पण अच्यानक हासता हासता रडवतं आयुष्य...हे असंच असतं......

Read more »

प्रेम असतं प्रेम असतं

रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. हातात हात धरुन चालणं प्रेम नसतं ती नसताना तिचं असणं प्रेम ...

Read more »

कुणीतरी हवं असतं कुणीतरी हवं असतं

कुणीतरी हवं असतं, जीवनात साथ देणारं हातात हात घेऊन, शब्दाविना बोलणारं.... कुणीतरी हवं असतं, जीवाला जीव देणारं फुलातल्या सुगंधासारखं, आ...

Read more »
 
Top