Showing posts with label अशिच येशिल तु तेव्हा. Show all posts
Showing posts with label अशिच येशिल तु तेव्हा. Show all posts

येना ग परत ये ना

खुप सोप असतं कुणाचंही मन दुखवुन त्याला "SORRY" म्हणंन....  पण,?? खुप कठीण असतं आपलं मन दुखावलेल असताना समोरच्याला &quo...
Read More