Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds
Results for स्वप्नातल्या गोष्ठी
लक्षात ठेवण्याच्या १२ गोष्टी लक्षात ठेवण्याच्या १२ गोष्टी Reviewed by Hanumant Nalwade on July 07, 2013 Rating: 5

तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी

August 13, 2011
तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी, तुझ्या सहवासातील प्रत्येक क्षण परत परत येवो हेच निसर्गाकडे मागतो मी. तुझ्या प्रेमात अखंड बुडून जावू असे कयास...
तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी Reviewed by Hanumant Nalwade on August 13, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.