एक वेगळी कहाणी एक वेगळी कहाणी

इथे प्रत्येकाला आहे आपले दुःख  प्रत्येकाची एक वेगळी कहाणी ... दुसऱ्य़ाचे दुःख कोण समजणार ? प्रत्येकाची आहेत आपली रडगाणी ! खूप भेटतात मि...

Read more »

खोल असावे लागते खोल असावे लागते

पोहोण्या साठी पाणी सुध्धा थोडे खोल असावे लागते... एकदम पाण्यात पडल्यावर पोहता येतं, असं थोडंच आहे? पोहण्याचंही तसंच. स्वत: काठावर बसायच...

Read more »

मला गमावलं मला गमावलं

गमावलं मी पण होतं.. गमावलं तिने पण होतं.. फरक फक्त एवढा आहे..?? ... तिला मिळविण्या करीता मी सर्व काही गमावलं.. अन्..?? ति ने सर्व काही...

Read more »

प्रेमाचा खरा अर्थ प्रेमाचा खरा अर्थ

प्रेमाचा खरा अर्थ…… दूरवरच्या माळावर मला एक वड दिसला होता माझ्याप्रमाणेच तोही मला एकटा वाटला मी त्याला विचारलं टुझ्याही मनात तेच चाल...

Read more »
 
Top