Results for तुलाच शोधतोय

माणूस शोधतोय

September 20, 2014
हसत हसणारी माणसं, रडून रडणारी माणसं, हसून रडणारी माणसं, रडून हसणारी माणसं, मी सुखी माणूस शोधतोय..... आहे त्यात गप्प बसणारी माणसं...
माणूस शोधतोय माणूस शोधतोय Reviewed by Hanumant Nalwade on September 20, 2014 Rating: 5

ते तुलाच शोधत असेल

September 09, 2014
आयुष्यात प्रेम नावाचा भाग प्रत्येकाच्या वाट्याला एकदा तरी येतो आणि तो नक्कीच यावा कारण त्याशिवाय जगणं काय ते नाही उमगत…. आपण मनाने , शरी...
ते तुलाच शोधत असेल ते तुलाच शोधत असेल Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

मी पुन्हा एकांत शोधत जातो

September 09, 2014
तू असलीस कि मनी एक वेगळाच नाद असतो गर्दीत हि बाग फुलावी असा प्रेमळ आभास असतो कटू उन्हातही तुझ्या सावलीत क्षणभंगुर असतो मनी मात्र तुझ्या आ...
मी पुन्हा एकांत शोधत जातो मी पुन्हा एकांत शोधत जातो Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5

तुझ मन शोधेल मला

November 26, 2013
माझी आठवण कधीतरी येईल तुला जुन्या आठवणीत मग तू शोधशील मला..... कुणालातरी माझी आठवण सांगताना तू हसशील पण त्या आठवणीत मला पाहताच तू रडशील.....
तुझ मन शोधेल मला तुझ मन शोधेल मला Reviewed by Hanumant Nalwade on November 26, 2013 Rating: 5

तुलाच शोधतोय

February 28, 2011
कधीतरी अशीच एक संध्याकाळ असेल, ह्रदयात तूझी प्रीत अन ओठावर गीत असेल... सगळया आठवणी क्षणात डोळयासमोरून जातील, नकळत मग गालावर या थेंब ओघळती...
तुलाच शोधतोय तुलाच शोधतोय Reviewed by Hanumant Nalwade on February 28, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.