आठव जरा ते क्षण. आठव जरा ते क्षण.

आठव जरा ते क्षण..!! आज डोळ्यांत पाणी देऊन तू गेलीस जे कधी स्वप्न मी पाहायचो तू माझ्या मिठीतच रहावीस आयुष्यभर सोबत राहण्याचे ते स्वप्न आज स्...

Read more »
 
Top