जडला आहे जडला आहे

तु भेटशील तेव्हा खुप काहि बोलायचे आहे  थोडे फार भांडण आणि खुपसे प्रेम करायचे आहे, मनी साठवलेल्या क्षणांचा पदर  उलगडायचा आहे प्रत्येक  विर...

Read more »

ती मुळात भांडतेचं त्यासाठी ती मुळात भांडतेचं त्यासाठी

तो आणि ती... भांडले दोघं... ती रागवली अन रुसून बसली... ती रागवल्यावर इतकी छान  का दिसते हे त्याला न सुटणार  कोडं... ... तीही मग मुद्दाम रु...

Read more »

मी जरी भांडलो मी जरी भांडलो

तु फक्त माझ्याशीबोलत जा... मी जरी भांडलो.. जरी तुझ्यावर चिडलो तरी ही प्रेम तुझ्यावरच करतो ना, मग तु फक्त माझ्याशी बोलत जा... तुला माहीत आ...

Read more »
 
Top