का असी घाबरतेस का असी घाबरतेस

ठाउक आहे मला तु हि  माझ्यावर प्रेम करतेस, पण प्रेम करते तुझ्यावरच  हे गुपीत मनातल ओठावर आणन्यास थोडी घाबरतेस समोर येताच मी नकळत  गालात...

Read more »

यश मात्र अटळ असते यश मात्र अटळ असते

कधी कधी निवडलेल्या वाटांचा आपल्यालाच वीटयेतो, नवीन वाटा शोधण्याइतके आपण कधी धीट होतो.. भुरळ घालणारी कुठलीच वाट सरळ नसते, निश्चयाने पाऊल टाक...

Read more »

अवघड जातोय अवघड जातोय

किती सहजच बोलते ती, किती सहजच हसते ती, आठवण आली तर किती सहज सांगते ती..... अशी का आहे ती "सहजच".... किती सहज बोलते, "व...

Read more »

जाणवायला लागलाय जाणवायला लागलाय

घेना अस मिठीत कि जग विसरायला होईल.. जग खूप वाईट आहे जाणवायला लागलाय... प्रेमात का माहित खूप त्रास पण त्या नंतर मिळणारा आनंद जाणवायला लागल...

Read more »

सांगना का असे घडावे सांगना का असे घडावे

सांगना का असे घडावे? मी पाहता नभी मेघही सरावे मेघाळलेल्या नभीक्षणात चांदणे खुलावे... सांगना का असे घडावे? मी झुरावे अन तुला काहीच न कळावे ...

Read more »

नसतेस घरी तू जेंव्हा नसतेस घरी तू जेंव्हा

नसतेस घरी तू जेंव्हा जीव तुटका तुटका होतो, जगण्याचे विरती धागे संसार फाटका होतो. नभ फाटून वीज पडावी कल्लॊळ तसा ऒढवतो, ही धरा दिशाह...

Read more »
 
Top