Results for ती सुखात राहायला हवी
एकतर्फी प्रेमामध्ये आपलेच हाल होतात ना एकतर्फी प्रेमामध्ये आपलेच हाल होतात ना Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5

सुख असतं

October 15, 2013
स्वप्न पुर्ण झालं नाही तर रडायचं नसतं...! रंग उडाले म्हणुन चित्र फाडायचं नसतं....! फक्त लक्षात ठेवायच असतं सर्वच काही आपल नसतं...! आपल...
सुख असतं सुख असतं Reviewed by Hanumant Nalwade on October 15, 2013 Rating: 5

ती सुखात राहायला हवी

July 31, 2013
त्याने मला विचारलं की खरच आवडते ती तुला? जेव्हा तू एकटाच असतो वेड लावते का जिवाला ? मीहलकेच हसलोतेव्हा अन् उत्तर दिलं मी त्याला अरे, माझा ...
ती सुखात राहायला हवी ती सुखात राहायला हवी Reviewed by Hanumant Nalwade on July 31, 2013 Rating: 5

सुख म्हणे शोधायच नसत

May 21, 2012
सुख म्हणे शोधायच नसत ते आपोआपच मिळत खरच अस असत का ? मग ह्या जगात कुणीच दुक्खी नसत नाही का ? सुख हे मानन्यावर ...
सुख म्हणे शोधायच नसत सुख म्हणे शोधायच नसत Reviewed by Hanumant Nalwade on May 21, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.