एक जीव एक जीव

"एक अश्रू.." तुझ्यासाठीच जपून ठेवलेला.. जेव्हा ..गर्दीतही खूप एकटं वाटतं.. तेव्हा..तो अश्रू..हलकेच माझ्या पापण्यांना भिजवत...

Read more »

जीवन असतं का जीवन असतं का

हेच जीवन असतं का ??? आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर अपयश झेलायचं , तरीही रोज पुन्हा नव्या उमेदीने उठायचं ... हेच जीवन असतं का ??? सुखाच्या ...

Read more »

जीवन नाही जीवन नाही

मी घर विकत घेऊ शकतो... पण त्या घराचे घरपण नाही... मी घड्याळ विकत घेऊ शकतो... पण गेलेली वेळ नाही... मी मोठे पद विकत घेऊ शकतो... पण आदर ...

Read more »
 
Top