खुप छान दिसतेस तु

Photoमला माहीत नाही, कुठे राहतेस तु.....

मला समजत नाही, काय करतेस तु.....

दिसतेस थोडी हळवी, अचानक रुसतेस तु.....

गर्दीतही स्वतःला खुप, एकटी समजतेस तु.....

पण ???

मनापासून एक खरं, सांगायच झालं तर.....

हसताना खरच, खुप छान दिसतेस तु.....
खुप छान दिसतेस तु खुप छान दिसतेस तु Reviewed by Hanumant Nalwade on November 24, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.