Sunday, November 24, 2013

खुप छान दिसतेस तु

Photoमला माहीत नाही, कुठे राहतेस तु.....

मला समजत नाही, काय करतेस तु.....

दिसतेस थोडी हळवी, अचानक रुसतेस तु.....

गर्दीतही स्वतःला खुप, एकटी समजतेस तु.....

पण ???

मनापासून एक खरं, सांगायच झालं तर.....

हसताना खरच, खुप छान दिसतेस तु.....
Reactions: