ओंजळ ओंजळ

ओंजळ ... आपल्या प्रेमाची काल तू म्हणालीस ...ओंजळीमधून पानी कधीच गेले गलून .. राहिला फ़क्त ओलावा .... अग वेडे ... आपले प्रेमाचे घरटे आहे ...

Read more »

जी प्रेमाने साथ् देते जी प्रेमाने साथ् देते

मराठी Girlfriend ची ठळक  वैशिष्ट्ये..... १. जर तिची ओळख तुम्ही"माझीGirlfriend "म्हणून करून दिलीतर ती रागावते. २. चारचौघांसमोर जर ...

Read more »

प्रेमाची लक्षणे प्रेमाची लक्षणे

प्रेमाची लक्षणे..... You are in Love कधी कधी आपल्याला काहीच सुचत नाही...मन कुठं तरी गुंतून पडतं... कुठल्याच गोष्टीत मन लागत नाही... आपण स्...

Read more »

का जाणीव करून देतेस का जाणीव करून देतेस

नाही वाटत जगावस तू सोबत नसताना, किती विरह सहन करू तू जवळ असताना, मी समोर येता तू तोंड फिरवून घेतेस, तू होणार नाहीस माझी याची का ...

Read more »

आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव

आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव करुन दिलीस जे कधी माझ्या नशिबातुन हरवले होते आज तेच प्रेम तु सावरुन घेऊन आलीस.. आली आहेस तर तुला एकच मागणे म...

Read more »

जाणीव जाणीव

नाती हि रक्ताचीच नाही: तर नाती जाणीवांनी जुळली जातात जर जाणीव असेल तर परकी व्यक्तीही आपली होऊन जाते .........आणि जर जाणीव नसेल तर आपली ...

Read more »
 
Top