Results for तिने मला तस समजूनच घेतले नाही
तिने मला तस समजूनच घेतले नाही तिने मला तस समजूनच घेतले नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on September 20, 2013 Rating: 5

केलस मला न बघुनी

July 30, 2013
तुला बघुनी आले डोळे भरुनी मन झाले सैर वैर तुला जवळ घेउनी, मनाशी मन आपले जुळुनी प्रेमात झालो दोघं एक होऊनी, असं कसं ग प्रेम केलस मला न ब...
केलस मला न बघुनी केलस मला न बघुनी Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.