रात्र बरीच झाली होती रात्र बरीच झाली होती

रात्र बरीच झाली होती पौसही कोसळत होता झालो क्षणातच एकरूप आम्ही कोसळणार्‍या त्या चिंब पावसात... खुप समजावले मी तिला नको भिजुस या क्...

Read more »

Aayushyatale kahi kalat nahi Aayushyatale kahi kalat nahi

Aayushyatale kahi kalat nahi kadhi kadhi divahi shant jalat nahi savli denarech kartat karar uhnashi pazarnare dolech kheltat jivashi...

Read more »

Who I m Who I m

It's possible to feel so much hate you stop feeling it at all.Like a fish not knowing it's in water.Why defend yourself to men to...

Read more »

खूप miss करतो खूप miss करतो

तुला काय वाटल,मी तुझ्याशिवाय राहू शकत नाही, तू जशी रागावून गेलीस,तसा काय मी रागावू शकत नाही!! तुझ्या आठवणीत डोळे माझे नेहमीच रडतात, पण ...

Read more »

Miss करतोय Miss करतोय

आज मी तिला खूप miss करतोय कुठे हरवली काय माहित आज मी स्वतः स्वताशीच बोलतोय जायचं तर सांगून तरी जायचं होत अनोळखी चेहऱ्यात तिलाच शोधत बसलोय आ...

Read more »

मला कोणालाच दोष दयायचा नाही मला कोणालाच दोष दयायचा नाही

नियतीचा हा खेळ निराळा खेळात लागलो चिरडू ग कळत नाही माझे मलाच हे काय लागल घडू ग ? पेचात पडायचो मी सगळ्यांना लागले प्रश्न मज पडू ग कळत नाही म...

Read more »
 
Top