Results for तेव्हा तू मला आवडतेस

तेव्हा तू मला आवडतेस

December 09, 2013
तू जेव्हा म्हणतेस ,  “तू नेहमीच असा वागतोस  मुद्दाम मला छळतोस ”, तेव्हा तू मला आवडतेस.. तू जेव्हा म्हणतेस, “मला तुझ्याशी बोलायचे नाही ...
तेव्हा तू मला आवडतेस तेव्हा तू मला आवडतेस Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

आवडते मला

December 08, 2013
तिचे ओळखीचे असूनही अनोळखी असणे...आवडते मला, I Love U. दोन क्षण तिच्यासभोवती असणंही... आवडते मला, I Love U. ऱोज बहाणे करुन तिच्याकडे जाणे...
आवडते मला आवडते मला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 08, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.