Results for नेहमीच वाटतं मला

तेव्हा तू मला आवडतेस

December 09, 2013
तू जेव्हा म्हणतेस ,  “तू नेहमीच असा वागतोस  मुद्दाम मला छळतोस ”, तेव्हा तू मला आवडतेस.. तू जेव्हा म्हणतेस, “मला तुझ्याशी बोलायचे नाही ...
तेव्हा तू मला आवडतेस तेव्हा तू मला आवडतेस Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

नेहमीच जिंकायचे आहे

August 16, 2013
मला फक्त तुझ्यासोबत हसायचे आहे . तुझ्या खांद्यावर डोकेठेवून रडायचे आहे . मन मोकळे करून , तुझ्या गप्पांमध्ये हरवायचे आहे . हरवून स्वतः...
नेहमीच जिंकायचे आहे नेहमीच जिंकायचे आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on August 16, 2013 Rating: 5

नेहमीच हवा असतो

July 30, 2013
एक खांदा नेहमीच हवा असतो…… धडधड बंद झाल्यावर चार खांदे तर कुणीही देत, पण धडधडताना मात्र.... एक खांदानेहमीच हवाअसतो डोकं ठेवल्यावर एक हात ...
नेहमीच हवा असतो नेहमीच हवा असतो Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5

एक खांदा नेहमीच हवा असतो

July 30, 2013
एक खांदा नेहमीच हवा असतो…… धडधड बंद झाल्यावर चार खांदे तर कुणीही देत, पण धडधडताना मात्र.... एक खांदानेहमीच हवाअसतो डोकं ठेवल्यावर एक हात...
एक खांदा नेहमीच हवा असतो एक खांदा नेहमीच हवा असतो Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5

तिच नेहमी हेच असते

July 24, 2013
तिच नेहमी हेच असते.. मला अहो ऊठलात काम्हणुन ऊठवणारी लवकर ऊठलो की अगं बाई आज सुर्य कुणीकडे म्हणणे, तिच नेहमी हेचअसते.. घरात बसुन राहीलो तर...
तिच नेहमी हेच असते तिच नेहमी हेच असते Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5

तिच नेहमी हेच असते

July 24, 2013
मला अहो ऊठलात काम्हणुन ऊठवणारी लवकर ऊठलो की अगं बाई आज सुर्य कुणीकडे म्हणणे, तिच नेहमी हेच असते.. घरात बसुन राहीलो तर मीकिती राबते कदर नाह...
तिच नेहमी हेच असते तिच नेहमी हेच असते Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5

नेहमीच वाटतं मला

August 26, 2011
नेहमीच वाटतं मला तू माझ्या जवळ असावं आणि मिठीत विसावताना तुला जगाचं भान नसावं नेहमीच वाटतं मला तू माझ्या जवळ असावं बरसणाऱ्या पाऊसधा...
नेहमीच वाटतं मला नेहमीच वाटतं मला Reviewed by Hanumant Nalwade on August 26, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.