Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds
Results for सुख असतं

एक प्रॉमिस

December 09, 2013
एक प्रॉमिस माझ्याकडून जेवढे तुला सुख देता येईल तेवढे देईन काहीही झाले तरी साथ मी फक्त तुला च देईन... एक प्रॉमिस हवाय तुझ्याकडून असच माझ्या ...
एक प्रॉमिस एक प्रॉमिस Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

सुख असतं

October 15, 2013
स्वप्न पुर्ण झालं नाही तर रडायचं नसतं...! रंग उडाले म्हणुन चित्र फाडायचं नसतं....! फक्त लक्षात ठेवायच असतं सर्वच काही आपल नसतं...! आपल...
सुख असतं सुख असतं Reviewed by Hanumant Nalwade on October 15, 2013 Rating: 5

ती सुखात राहायला हवी

July 31, 2013
त्याने मला विचारलं की खरच आवडते ती तुला? जेव्हा तू एकटाच असतो वेड लावते का जिवाला ? मीहलकेच हसलोतेव्हा अन् उत्तर दिलं मी त्याला अरे, माझा ...
ती सुखात राहायला हवी ती सुखात राहायला हवी Reviewed by Hanumant Nalwade on July 31, 2013 Rating: 5

अजुन सुंदर होईल

July 24, 2013
कधी कधी ( Good Night)म्हणजे Plz फोन ठेऊ नकोस मला बोलायच आहे. . कधी कधी ( Bye) म्हणजे, Plz थांब मलाअजुन तुलाडोळ्यात सामावुन घ्यायच आहे . कध...
अजुन सुंदर होईल अजुन सुंदर होईल Reviewed by Hanumant Nalwade on July 24, 2013 Rating: 5

सुख हवे होते

July 23, 2013
जवळ....कुणी एक मनाच्या कुणी एक मना जवळ हवे होते..! मन माझे अगदि उदास होते..! भावना मनातल्या कुणास सांगु..! तुझ्या विरहातमन रडले होते..!! ...
सुख हवे होते  सुख हवे होते Reviewed by Hanumant Nalwade on July 23, 2013 Rating: 5

सुख म्हणे शोधायच नसत

May 21, 2012
सुख म्हणे शोधायच नसत ते आपोआपच मिळत खरच अस असत का ? मग ह्या जगात कुणीच दुक्खी नसत नाही का ? सुख हे मानन्यावर ...
सुख म्हणे शोधायच नसत सुख म्हणे शोधायच नसत Reviewed by Hanumant Nalwade on May 21, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.