काही माणसे एकटी असतात काही माणसे एकटी असतात

मीठामुळे पदार्थाला चव येत असलीतरी मीठ चवदार नसत . काही माणसे एकटी असतात अन एकटीअसतात तेंव्हा बरिनतल्या मीठासारखी खारट असतात .पण ती जेंव्हा ...

Read more »

एक थेंब एक थेंब

एक थेंब .... पानावर सजलेला.. हिरवाईच्या रंगात हिरवळलेला.. एक थेंब .. अमृतवेलावर लटकलेला, धरती चुंबनाच्या प्रतिक्षेत तहानलेला.. एक थेंब ....

Read more »
 
Top