मी कशी वाटते तुला मी कशी वाटते तुला

मी कशी वाटते तुला ? तिने अचूक खडा मारला प्रश्न साधा सरळ, पण माझा अभिमन्यु झाला हे काय वेड्यासारख, मी प्रश्न टाळउन पाहिला तिच्या मनात एकच, ...

Read more »

प्रेमात पडलेल्यांची लक्षणं प्रेमात पडलेल्यांची लक्षणं

बरेचदा असं होतं की लोकं प्रेमात पडलेले असतात, पण त्यांचं त्यांनाच समजत नाही की आपण खरंच प्रेमात पडलोय म्हणुन तर अशा लोकांसाठी त्यांन...

Read more »

अशीच आहे ती अशीच आहे ती

भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी"मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस" असं बोलल्य...

Read more »

  अशीच आहे ती अशीच आहे ती

अशीच आहे ती ... भिरभिर डोळ्यांनी माझी वाट बघणारी "किती रे उशीर ..?" असं म्हणून भांडणारी "मी वेळेवर आलोय तूच आधी येऊन बसलीस...

Read more »

जीवापलीकडे जपावं जीवापलीकडे जपावं

ज्यांच्या सोबत हसता येतं अशी बरीच माणसं असतात आपल्या आयुष्यात. पण ज्याच्या समोर मनमोकळं रडता येतं ना असं एखादंच कुणीतरी असतं. आणि...

Read more »

साताजन्मांची नाती साताजन्मांची नाती

प्रेम असावं निरपेक्ष, आभाळासारखं निरभ्र जीव ओतून केलेलं, निर्मळ आणि शूभ्र मावळत्या सूर्यासारखी ऊबदार असावी सोबतीची जाणीव सगळे आसपास असले...

Read more »

कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात

काही नाती बांधलेली असतात ती सगळीच खरी नसतात बांधलेली नाती जपावी लागतात काही जपून ही पोकळ राहतात काही मात्र आपोआप जपली जातात कदाचित त्या...

Read more »
 
Top