जगेल किंवा मरेल जगेल किंवा मरेल

आयुष्यात त्यांना कधीच वाट पाहायला लावू नका जे तुमच्या साठी प्रत्येक वळणावर थांबतात........ .!! या जगात तुझ्याहुन सुंदर ही मुली असतील, म...

Read more »

तिच्या मागे तो रोज जात असे तिच्या मागे तो रोज जात असे

जो आता या तिच्या मागे तो रोज जात असे,ती जिथे, तो तिथे...... एक दिवस ती म्हटली,"का रे माझ्यामागे सारखा फिरत असतोस ? जा इथून.....ती ...

Read more »

तरचं जगेन तरचं जगेन

लोक म्हणतात की जगलो तर भेटू... पण... तुला पाहिल्यापासून असं वाटतं... आपण भेटत राहिलो तरचं जगेन..

Read more »

आयुष्य असचं जगायचं असतं आयुष्य असचं जगायचं असतं

जॆ घडॆल तॆ सहन करायचं असतं, बदलत्या जगाबरॊबर बदलायचं असतं, आयुष्य असचं जगायचं असतं. कु‍ठून सुरू झालं हॆ माहित नसलं, तरी कुठेतरी थांबाय...

Read more »
 
Top