हा पाऊस हा पाऊस

हा पाऊस म्हणजे थेंबातुन प्रश्नांची सरबत्ती मी काय खुलासे करु नभाला इतकी भिजल्यावरती मी रोज नव्याने वाचु पहाते पाण्याची अक्षरे हा पाऊस काही न...

Read more »

सारखं डोळ्यात पाणी येतय सारखं डोळ्यात पाणी येतय

आपलं जुळलेल ते नातं आज कायमच बघ तुटतंय अन सारखं डोळ्यात पाणी येतय अन सारखं डोळ्यात पाणी येतय मला पडणार्या स्वप्नात तुझ्या सोबत कुणी दुस...

Read more »

डोळ्यात फक्त पाणीच येत डोळ्यात फक्त पाणीच येत

कोणीतरी कोणचीतरी वाट पाहत थांबत,येणारांच येण माञ सावलीसारख लांबत, कोणीतरी हळूच विचारत कोणी येणार होत का, खर सांगु अशावेळी.........

Read more »

डोळ्यात तुझ्या पाहू दे डोळ्यात तुझ्या पाहू दे

तोतिलाम्हणाला “डोळ्यात तुझ्या पाहू दे” तीम्हणाली “पोळि करपेल, थाम्ब जरा राहू दे” तोम्हणाला “काय बिघडेल स्वयंपाक नाही केलातर?” तीम्हणाली ” आ...

Read more »

डोळ्यात पाहून डोळ्यात पाहून

अस काय होवून जात माझ मन मला कस विसरून जात तुझ्या डोळ्यात पाहून भान हरवून जात ... तुला घेवून मन नभात उडून जात तुझ्या केसात हरपून मन गुंतू...

Read more »
 
Top