Showing posts with label असं फक्त प्रेम असंत. Show all posts
Showing posts with label असं फक्त प्रेम असंत. Show all posts

प्रेमात पडलेल्यांची लक्षणं

बरेचदा असं होतं की लोकं प्रेमात पडलेले असतात, पण त्यांचं त्यांनाच समजत नाही की आपण खरंच प्रेमात पडलोय म्हणुन तर अशा लोकांसाठी त्यांन...
Read More

विसरायचा प्रयत्न करुन पहा

"जर आपल्या जीवनात असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे आपल्या जीवनातील महत्व ,आपल्यासाठी त्या व्यक्तीची किंमत.. आपल्या जीवनातील त्या व्यक्त...
Read More

असं फक्त वाटतं

बरसणाऱ्या आभाळाला हि बघ ना तुझी चाहूल लागली..... थरथरली पानं,शहारला वारा.... थेंबांना पाहून माती नवरीसारखी लाजली.... कुणी होतं म्ह...
Read More

तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही

हे ओळखण्याच्या आठ निशाणीया.. १)तुम्ही त्यांचे sms पुन्हा पुन्हा वाचता.. २)तुम्ही त्याच्यासमोर यायला घाबरता.. ३)जेव्हा तुम्ही त्याच्याव...
Read More

एक गोड प्रेम कथा

ती: खूप मना पासून आवडतोस रे तू मला..... तो: खरच तू देखील माझ्या साठी जीव कि प्राण आहेस..... ती: कसे अचानक भेट्लो ना आपण ??? तो: हो ना ...
Read More

इच्छा

ह्रदय आणि ताऱ्या मध्ये फक्त इतकाचं फरक आहे.. की..????? तारे तुटून जगाच्या इच्छा पूर्ण करतात.. ... आणि..????? जग आपल्या इच्छा पूर्ण ...
Read More

एकच फ़क्त विसरलास

तो तिला म्हणाला “डोळ्यात तुझ्या पाहू दे” ती म्हणाली “पोळि करपेल, थांबा जरा राहू दे” तो म्हणाला “काय बिघडेल स्वयंपाक नाही केला तर? ”ती म्...
Read More

मी प्रेममंत्री झालो तर

......मी प्रेममंत्री झालो तर ……… . . [ विशेष सूचना - ज्यांचा प्रेमाशी संबंध आहे त्यांनीच वाचा ] . . "सरकार ने आता तरी प्रेम खाते...
Read More
प्रेम नसतं

प्रेम नसतं

आपल्याला कोणी आवडणं हे प्रत्येक वेळी च प्रेम नसतं आकर्षणाचं स्वप्नं ते आकर्षणंच असतं... मान्य आहे,आकर्षणात प्रेम केव्हा केव्हा दिसतं... ...
Read More

तुला मनवायच

सखे कधी येणार तू जीवनात माझ्या......? मला पण i lv u म्हणायचं.... कुणाला तरी आठवणीत साठवायचं ... प्रेमाचे msg पाठवायचेत ... मला पण रात्र रा...
Read More

प्रेम असतं

रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. हातात हात धरुन चालणं प्रेम नसतं ती नसताना तिचं असणं प्रेम ...
Read More

एक अधुरी खरी प्रेमकथा

मित्र मैत्रिणीँन मध्ये मिळून मिसळून राहणारा मुलगा होता, तो नेहमी खुश असायचा ईतरांना खुश ठेवायचा असेचं, तो 1-4-2011 काँलेजला जात अ...
Read More

खरचं, प्रेम म्हणजे काय असतं

खरचं ........... प्रेम म्हणजे काय असतं? ... तिच्या डोळ्यांतील अश्रु जेव्हा......... आपल्या डोळ्यांतुन ओघळतातं.... ते प्रेम असतं ......
Read More

इतकं प्रेम मी केलं

तुझ्यासाठी काही पण असे सारेच बोलतात पण मी तसे बोलणार नाही चंद्र तारे तोडून आणीन अशी भाषा कधी मी वापरणार नाही इतकच म्हणेन मी तुझ्या सुखाश...
Read More

केल होत मी प्रेम

केल होत मी प्रेम ..... तुझ्या गोड हसण्यावर, तुझ्या शांत स्वभावावर, तुझ्या डोळ्यांवर, केल होत मी प्रेम ..... तुझ्या मंजुळ बोलण्यावर, ...
Read More

नशीबवान तर सगळेच असतात

नशीबवान तर सगळेच असतात नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो हसतमुख तर सगळेच असतात दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो मर्त्य तर सगळेच असतात कर्तुत्वव...
Read More