प्रेमात पडलेल्यांची लक्षणं प्रेमात पडलेल्यांची लक्षणं

बरेचदा असं होतं की लोकं प्रेमात पडलेले असतात, पण त्यांचं त्यांनाच समजत नाही की आपण खरंच प्रेमात पडलोय म्हणुन तर अशा लोकांसाठी त्यांन...

Read more »

विसरायचा प्रयत्न करुन पहा विसरायचा प्रयत्न करुन पहा

"जर आपल्या जीवनात असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे आपल्या जीवनातील महत्व ,आपल्यासाठी त्या व्यक्तीची किंमत.. आपल्या जीवनातील त्या व्यक्त...

Read more »

असं फक्त वाटतं असं फक्त वाटतं

बरसणाऱ्या आभाळाला हि बघ ना तुझी चाहूल लागली..... थरथरली पानं,शहारला वारा.... थेंबांना पाहून माती नवरीसारखी लाजली.... कुणी होतं म्ह...

Read more »

तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही

हे ओळखण्याच्या आठ निशाणीया.. १)तुम्ही त्यांचे sms पुन्हा पुन्हा वाचता.. २)तुम्ही त्याच्यासमोर यायला घाबरता.. ३)जेव्हा तुम्ही त्याच्याव...

Read more »

एक गोड प्रेम कथा एक गोड प्रेम कथा

ती: खूप मना पासून आवडतोस रे तू मला..... तो: खरच तू देखील माझ्या साठी जीव कि प्राण आहेस..... ती: कसे अचानक भेट्लो ना आपण ??? तो: हो ना ...

Read more »

इच्छा इच्छा

ह्रदय आणि ताऱ्या मध्ये फक्त इतकाचं फरक आहे.. की..????? तारे तुटून जगाच्या इच्छा पूर्ण करतात.. ... आणि..????? जग आपल्या इच्छा पूर्ण ...

Read more »

खरचं प्रेम करणारं माणूस सापडायला भाग्य लागतं खरचं प्रेम करणारं माणूस सापडायला भाग्य लागतं

आपल्यावर प्रेम करणारं माणूस सापडायला भाग्य लागतं मेहेन्दीचा रंग जितका गहिरा तितका प्रेमाचा रंग गडद. करूया नव्या नात्याची नवी सुरवात,ख...

Read more »

एकच फ़क्त विसरलास एकच फ़क्त विसरलास

तो तिला म्हणाला “डोळ्यात तुझ्या पाहू दे” ती म्हणाली “पोळि करपेल, थांबा जरा राहू दे” तो म्हणाला “काय बिघडेल स्वयंपाक नाही केला तर? ”ती म्...

Read more »

मी प्रेममंत्री झालो तर मी प्रेममंत्री झालो तर

......मी प्रेममंत्री झालो तर ……… . . [ विशेष सूचना - ज्यांचा प्रेमाशी संबंध आहे त्यांनीच वाचा ] . . "सरकार ने आता तरी प्रेम खाते...

Read more »

प्रेम नसतं प्रेम नसतं

आपल्याला कोणी आवडणं हे प्रत्येक वेळी च प्रेम नसतं आकर्षणाचं स्वप्नं ते आकर्षणंच असतं... मान्य आहे,आकर्षणात प्रेम केव्हा केव्हा दिसतं... ...

Read more »

shwas tu shwas tu

jiv dangala gungala rangala asa piramachi aas tu.. jiv lagala laabhala dhyass ho to gahiwarala shwas tu.. pailtira neshil saath mala...

Read more »

 तुला मनवायच तुला मनवायच

सखे कधी येणार तू जीवनात माझ्या......? मला पण i lv u म्हणायचं.... कुणाला तरी आठवणीत साठवायचं ... प्रेमाचे msg पाठवायचेत ... मला पण रात्र रा...

Read more »

प्रेम असतं प्रेम असतं

रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं.. हातात हात धरुन चालणं प्रेम नसतं ती नसताना तिचं असणं प्रेम ...

Read more »

एक अधुरी खरी प्रेमकथा एक अधुरी खरी प्रेमकथा

मित्र मैत्रिणीँन मध्ये मिळून मिसळून राहणारा मुलगा होता, तो नेहमी खुश असायचा ईतरांना खुश ठेवायचा असेचं, तो 1-4-2011 काँलेजला जात अ...

Read more »

खरचं, प्रेम म्हणजे काय असतं खरचं, प्रेम म्हणजे काय असतं

खरचं ........... प्रेम म्हणजे काय असतं? ... तिच्या डोळ्यांतील अश्रु जेव्हा......... आपल्या डोळ्यांतुन ओघळतातं.... ते प्रेम असतं ......

Read more »

इतकं प्रेम मी केलं इतकं प्रेम मी केलं

तुझ्यासाठी काही पण असे सारेच बोलतात पण मी तसे बोलणार नाही चंद्र तारे तोडून आणीन अशी भाषा कधी मी वापरणार नाही इतकच म्हणेन मी तुझ्या सुखाश...

Read more »

पहीलं पहीलं प्रेम पहीलं पहीलं प्रेम

पहीलं पहीलं प्रेम अचानक नकळत झालेलं सगळ्यानपासुन लपवलेलं.. तरी सुधा सगळ्यांना कळलेलं पहीलं पहीलं प्रेम पहील्यांदा अनुभवलेलं मी तीला आणी तीन...

Read more »

केल होत मी प्रेम केल होत मी प्रेम

केल होत मी प्रेम ..... तुझ्या गोड हसण्यावर, तुझ्या शांत स्वभावावर, तुझ्या डोळ्यांवर, केल होत मी प्रेम ..... तुझ्या मंजुळ बोलण्यावर, ...

Read more »

फ्रेन्डशिप डे फ्रेन्डशिप डे

माझ्या प्रिय मित्रांनो एक महत्वाची सूचना ....... मला मैत्री चे महत्व कळते मी आज जे काही आहे त्यात माझ्या मित्रांचं मोठ योगदान आहे. पण तरी...

Read more »

नशीबवान तर सगळेच असतात नशीबवान तर सगळेच असतात

नशीबवान तर सगळेच असतात नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो हसतमुख तर सगळेच असतात दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो मर्त्य तर सगळेच असतात कर्तुत्वव...

Read more »
 
Top