Follow Us @soratemplates

Showing posts with label असं फक्त प्रेम असंत. Show all posts
Showing posts with label असं फक्त प्रेम असंत. Show all posts

Saturday, April 18, 2015

प्रेमात पडलेल्यांची लक्षणं

April 18, 2015

बरेचदा असं होतं की लोकं
प्रेमात पडलेले असतात,

पण त्यांचं त्यांनाच समजत
नाही की आपण खरंच प्रेमात
पडलोय म्हणुन तर अशा
लोकांसाठी त्यांना समजावं
की आपण प्रेमात पडलो आहोत
म्हणुन मुद्दाम हे पोस्ट टाकतोय..

प्रेमात पडलेल्यांची लक्षणं..

तुम्ही स्वतःला या मधली किती
लक्षणं लागु होतात ते पहा..

आणि या प्रेम रोगावर ’योग्य’
रिपिट ’योग्य’ ते उपचार करुन
घ्या..

१) जिच्यावर प्रेम आहे तिच्या
व्यतिरिक्त जगातिल प्रत्येकच
मुलगी दिसायला ’तिच्यपेक्षा डावी’
दिसु लागते..

मग यामधे ऐश्वर्या रायचा फोटो
जरी समोर ठेवला तर ऐश्वर्याचं
पण नाक वाकडं दिसु लागतं..

२) प्रत्येकच वस्तु मधे तिचा चेहेरा
दिसु लागतो जिथे पहावं तिथे ती
आहे असा भास होतो..

३) फोनची रिंग वाजली की तुम्ही
फोन कडे धावता तिचाच फोन
आला असावा असं वाट्तं रहातं..

४) एकदा तिच्याशी फोन वर
बोलणं सुरु झालं की ते कधी
संपुच नये असं वाटतं..

फोन ठेवतांना तिने फोन बंद
केल्या शिवाय तुम्ही हॅग करित
नाही..

५) तिच्या प्रत्येक ’मिस कॉल’ ची
आतुरतेने तुम्ही वाट पहात असता..

आणि मिस कॉल मिस होण्या
पुर्वीच कॉल बॅक करता आपल्या
प्रिपेड कार्डच्या बॅलन्स ची केअर
न करता..

६) मित्रांशी तुम्ही खोटं
बोलणं सुरु करता..

७) स्टॅग पार्टीला जाउन मित्रां
बरोबर मस्ती करण्या पेक्षा
तिच्या बरोबर पेटी कोट, भाजी,
ओढणी सारख्या फालतु गोष्टी
शॉपिंगला जाणं तुम्हाला जास्त
महत्वाचं वाटू लागतं..

८) तिच्या बरोबर अगदी रडूबाई
सिनेमा पण तुम्ही आवडिने
पहाण्यास तयार असता..

प्रसंगी न कळणाऱ्या भाषेतिल
चित्रपट जसे शंकरा भरणम वगैरे
पण तुम्ही ’आवडीने’ पहाता..

९) जगातली सगळ्यात सुंदर
मुलगी म्हणजे ’ती’ च हे अगदी
पक्कं बसतं मना मधे..

आणि ते मत म्हणजे काळ्या
दगडावरची रेघ असते..

१०) आईने / वडिलांनी हाक
मारली तरी पण ऐकु येत नाही..

११) सिध्दी विनायकाच्या ट्रिप्स
वाढल्या असतात..

१२) क्लास मधे शिकवत असतांना
लेक्चरर पेक्षा तिच्या कडे जास्त
लक्ष जातं..

१३) कोरा कागद, आणि पेन
सापडला की त्यावर आपो आप
तिचंच नाव लिहिलं जातं..

१४) दुकानात नविन पेन विकत
घ्यायला गेलात तरी पण लिहुन
पहातांना स्वतःच्या नावा ऐवजी
तिचंच नांव लिहुन पेन चेक करता..

१५) बॉस ला फोन करायला म्हणुन
रिसिव्हर उचलता आणि तिचा नंबर
डायल करता..

१६)कुठे ही वर्तुळाकार वस्तु
दिसली की त्या मधे तिचाच चेहेरा
दिसणं सुरु होतं..

१७)शिर्डीच्या साईबाबाचा
दोरा हाताला बांधला असतो..

प्रत्येक मंदिरा समोर येता जाता
हात जोडुन उभे राहिल्या शिवाय
बरं वाटत नाही..

१८)ऑफिसचा रस्ता तिच्या
घरा समोरुन जातो आता ऑफिस
पश्चिमेला आणि तिचं घर पुर्वेला
असलं तरी ही..

१९)तिच्या भावाशी मैत्री करण्या
साठी तुम्ही काहि ही करण्यास
तयार असता..

२०) तिचे मित्र मैत्रीणी आपले पण
मित्र व्हावेत म्हणुन तुम्ही पदरचे
पैसे खर्च करायला पण तयार होता
केवळ तिचा सहवास लाभावा म्हणुन..

२१)तिला आवडतं म्हणुन तुम्ही
अगदी चाट वाल्या भैय्याच्या
गाडिवर -(ज्याला तुम्ही नेहेमी
शिव्या घालता, घाणेरडा म्हणुन )

तिच्या सोबत उभे राहुन
चाट आवडिने खाता..

२२) तिचे वडिल दिसले की तुम्ही
अगदी शालिन पणाचा मुखवटा
पांघरुन ( कारण तुम्ही शालिन
नाही हे मला माहिती आहे ) त्यांना
गुड मॉर्निंग, गुड इव्हिनिंग, किंवा
हॅव अ नाइस डे अंकल करता तेंव्हा..

हे तर नक्कीच !!

२३)तिच्या भावाला बुलेट वर
बसुन येतांना तुम्हाला साक्षात
यम राज रेड्यावर बसुन आल्याचा
भास होतो..

२४)तुम्ही बुक एक्झीबिशन मधे
मुद्दाम जाता आणि शेर ओ शायरी,
किंवा गझल्स ची पुस्तकं विकत
आणता..

२५) रॅप, किंवा डीस्को ऐवजी
तुम्हाला गझल ऐकत रहाणं आवडतं..

तलत मेहमुद एकदम फेवरेट
सिंगर बनतो या जगात फक्त
तलत चा आवाज शाश्वत आहे
बस्स..

बाकी सब कुछ झुट है !
असं वाटु लागतं..

२६)तिला आवडतो, म्हणुन तुम्ही
गुलाबी किंवा पर्पल कलर चा शर्ट
विकत घेता आणि आवडिने घालता..

२७)एकटे बसले असला की दिवा
स्वप्न पहाणं सुरु करता त्या
स्वप्नात केवळ तुम्ही आणि ती..

बस इतर कोणिच नसतं लोकांना
ब्लॅक ऍंड व्हाईट स्वप्न पडतात,

तर तुम्हाला कलर !!

२८)झोपेचं पार खोबरं होतं..

रात्री तासन तास तुम्ही तळमळत
काढता तिच्या आठवणीत..

२९)तुमचे ऑफिस जरी १० वाजता
असले तरी तिच्या वेळेवर म्हणजे
सकाळी ८ वाजता तुम्ही घरुन निघता,

आणि तिच्याच बसने प्रवास करता..

३०) सिनेमाची हिरोइन पण तिच्या
सारखीच दिसायला लागते आणि
हिरो तुमच्या सारखा..

३१)तिच्या नावाच्या स्पेलिंगचं
प्रत्येक अक्षर सेक्सी दिसु लागतं..

३२) तिच्या कडे पाहिलं की
ताज महाल पाहिल्याचं समाधान
मिळतं..

३३)तिच्या नावातले, आणि तुमच्या
नावातले कॉमन अक्षरं तुम्ही शोधुन
त्यांची न्युमरॉलॉजी ने व्हॅल्यु काढता..

३४) तुम्ही मेसेंजर वर नेहेमी
अदृष्य रहाता, ती आल्यावर
इतर मित्रांनी त्रास देउ नये म्हणुन..

आणि तुम्हाला फक्त तिच्याशीच
चॅट करायला आवडतं चॅटींग
कमित कमी दोन तास..

एका बैठकीत..

३५)मित्रांनी बोलावलं, तर टाळुन
तिच्या घरा समोर जाउन टाइम
पास करणं तुम्हाला जास्त आवडतं..

३६) तिच्या कॉलेज समोरचा
कॅटीनवाला तुम्हाला उधार
द्यायला पण तयार होईल इतके
वेळा तुम्ही तिथे जाउन बसता..

३७)कपड्यांच्या बाबतीत तुम्ही
खुप सेंटी मेंटल होता आणि नेहेमी
अगदी अप टु डेट रहाता..

काय सांगावं ती कधी भेटेल ते ??

३८)जगातली सगळ्यात सुंदर
भाषा म्हणजे उर्दू ( जरी येत
नसली तरी ही) वाटू लागते..

मराठी एकदम डाउन मार्केट..

३९)अरुण दाते एकदम फेवरेट
सिंगर होतो मग दिवस तुझे हे
फुलायचे ऐकलं, की तिचा चेहेरा
डोळ्या पुढे येतो..

४०) नॅटकिंग कोल चे लव्हसॉंग्ज
पण खुप आवडायला लागतात..

४१)गुलाम अलीचा मधाळ आवाज
हदयाला घरं पाडतो, आणि शक्य
होईल तेंव्हा तुम्ही ऐकत असता
ही गाणी बरेच दा बडे गुलाम अली
खां पण ऐकायचा प्रयत्न करता तुम्ही..

४२)भुक वगैरे काही लागत नाही,
उदर भरण नोहे जाणिजे यज्ञ कर्म
या उक्ती प्रमाणे जे काही पानात
पडेल ते तुम्ही न कुरकुरता खाता..

अगदी शेपुची भाजी सुद्धा..

आणि जर आईने आश्चर्याने
पाहिलं तर शेपु कसा तब्येतिला
चांगला, यावर पण बोलता..

४३) भांग व्यवस्थित मना सारखा
जमल्याशिवाय आणि कपड्यांना
कडक इस्त्री असल्याशिवाय घरा
बाहेर पाउल पडत नाही..

( काय सांगावं ती
कधी भेटली तर कुठे ??)

४४)ऑर्कुट स्क्रॅप या कम्युनिटीला
जॉइन करुन रोज तिला नविन
कुठला स्क्रॅप पाठवायचा याची
काळजी करित बसता..

४५) तिच्या फ्रेंड लिस्ट मधे एखादा
’नको असलेला’ तर ऍड होत नाही,
याची खात्री करुन घेण्यासाठी
तिच्या फ्रेंड्स्च्या प्रोफाइलला
रेग्युलरली मॉनिटर करता..

४६)लव्ह, प्रेम, प्यार शब्द असलेले
एस एम एस शोधुन तिला पाठवता..

४७) तिला गुड मॉर्निंग म्हंटल्या
शिवाय तुमचा दिवस सुरु होत नाही,

आणि गुड नाईट
म्हंटल्या शिवाय रात्र !!

४८)तिच्या शिवाय हे जीवन
व्यर्थ आहे असे वाटु लागते..

४९)तिला पहायला कोणी आलं
की तुमचा जीव कासाविस होतो,
आणि तुमच्या मंदिराच्या फेऱ्या
सुरु होतात..

५०)तुमचे संध्याकाळी पाच वाजता
भेटायचे ठरले असतांना, तुम्ही मात्र
चक्क एक तास भर आधी तिथे
जाउन तिची वाट पहाता..

अजिबात कुरकुर न करता..
वाट बघतांना एक एक सेकंद
तुम्हाला एक एक युगा प्रमाणे
वाटतो आणि दर दोन मिनिटांनी
तुम्ही घड्याळाकडे पहाता..

५१)समोर कागद – पेन असेल
तर तुम्ही सौ. तिचं नाव + तुमचं
नाव + तुमचं आडनाव लिहुन
पहाता, आणि खुळ्यासारखे
स्वतःशीच हसता..

५२. तिच्या वाढदिवसाला काय
गिफ्ट द्यावं याचा विचार २ महिने
आधी पासुनच करता..

५३. तिला “प्रपोज” कराण्यासाठी
रोज उजळणी करता आणि कोणतं
वाक्य बोलावं यावर रिसर्च सुरु
होतो..

५४. तिच्या समोर “मॆच्युअर”
असल्याचा आव आणता किती ही
बावळट असलात तरी ही..

५५. असा परफ्युम मारता जसं
काही जगात पाण्याचा दुष्काळ
पडला आहे..

५६. समजा ती हो म्हणालीच तर
पुढची गणितं कशी जुळवायची
आणि सगळ्यांना कसं पटवायचं
याचे काल्पनिक प्रसंग मनाशी
रचता..

५७. तिने सही केलेला कागद
“लकी चार्म” म्हणुन पाकीटात
ठेवता..

५८. तिला इन्कम टॆक्स आणि
इंशुरन्स पॊलिसी किंवा डाळ
तांदळाचे वाढील भाव वगैरे फालतु
विषयांवर कधी तरी बोलता म्हणजे
तुम्ही किती संसारिक आहात हे
सिद्ध करता येतं..

५९. बसला ५ रुपये जिवावर
आल्या सारखे देणारे तुम्ही बिन
दिक्कत पणे रोज टॆक्सीला १००
रुपये खर्च करु लागता..

६०. तुम्हाला भीती वाटते की
तुम्ही तिच्या समोर “तुझा
टकल्या बाप खडुस आहे”

हे वाक्य चुकुन बोलुन जाल.हे हे ह ।

ok तर like नाही केला तरी चालेल
पण मज्या आली का नाही राव .

Tuesday, September 9, 2014

विसरायचा प्रयत्न करुन पहा

September 09, 2014
"जर आपल्या जीवनात असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे
आपल्या जीवनातील महत्व ,आपल्यासाठी त्या व्यक्तीची किंमत..
आपल्या जीवनातील त्या व्यक्तीचे स्थान...
खरोखर हे जाणूनचं घ्यायचे असेल ...
तर त्या व्यक्ती पासून काही काळ दूर जा आणि
त्या व्यक्तीला विसरायचा प्रयत्न करुन पहा ...

Tuesday, December 17, 2013

असं फक्त वाटतं

December 17, 2013
बरसणाऱ्या आभाळाला हि बघ ना तुझी चाहूल लागली.....
थरथरली पानं,शहारला वारा.... थेंबांना पाहून माती नवरीसारखी लाजली....

कुणी होतं म्हणत,"वेड्या हे तुझे भास आहेत....." म्हटले मी..."तिचे भास पण जरा खास आहेत..."
ना हातात माझ्या सिगारेट...ना दारूचे ग्लास आहेत...
माझ्याकडे सहानभूती जगाची...खरंतर तिला खूप त्रास आहेत....


आताही सगळं अजून तितकंच ताजं आहे.... न मिळूनही...स्वप्नात मात्र सगळं माझं आहे...

असं काही असतं का कि..... जे आपण विसरलेलं असतं?  कुणास ठाऊक....'विसरलो'..असं फक्त वाटतं...
असं काहीच नसतं जे विसरलेलं असतं...खरंतर आतच शांत पसरलेलं असतं...

-- क्षण तुझे अन् माझे..

Monday, December 16, 2013

तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही

December 16, 2013
हे ओळखण्याच्या आठ निशाणीया..
१)तुम्ही त्यांचे sms पुन्हा पुन्हा वाचता..
२)तुम्ही त्याच्यासमोर यायला घाबरता..
३)जेव्हा तुम्ही त्याच्याविषयी विचार करता तेव्हा तुमचं हृदय जोरजोरात धडकु लागतं..
४)त्याचा नाव ऐकुन आनंदाने एक आपसुक हसु चेहर्यावर उमलते..
६)तुम्ही त्याच्यासाठी काहीही करु शकता..
७)हा लेख वाचतानादेखील तुमच्या मनात त्याच्याविषयीचाच विचार आहे..
८)तुम्ही त्याच्या विचारात इतकं गुंतलाय की यामधला पाचवा पॉँईँट मिसिँग आहे,
हे देखील कळलं नाही तुम्हाला...

Sunday, December 8, 2013

एक गोड प्रेम कथा

December 08, 2013
ती: खूप मना पासून आवडतोस रे तू मला.....
तो: खरच तू देखील माझ्या साठी जीव कि प्राण आहेस.....
ती: कसे अचानक भेट्लो ना आपण ???
तो: हो ना तू माझ्या एफ.बी च्या पेज वर आलीस कॉमेंट केले माझ्या पोस्ट ला आणि आपली ओळख झाली.....
ती:किती चांगली मैत्री झाली ना आपल्यात आणि फार पटकन ???
तो: अग म्हणतात ना देवच वरतून ठरवतो एकमेकांना कुठे भेट्वायचे.....
ती: हम तुझा तो खोडकर स्व:भावआवडतो मला.....
तो: ( हसतो ) तुला एक विचारू राग तरनाही ना येणार.....
ती: विचार ना.....
तो: राग तर नाही ना येणार.....
ती: नाही येणार.....
तो: नक्की.....
ती: किती आढे वेढे घेतो आहेस विचार पटकन.....
तो: प्रॉमिस दे मला.....
ती: प्रॉमिस.....तो: आज तू अंघोळ केलीस का ???खी खी खी खी खी.....
ती: हलकट नालाय क नाही केली,पाणी नव्हते न म्हणून.....
तो: हे...हे...हे... हे...हे.....
ती: चूप मंद.....
तो: फसली, फसली,एका पोरीची मज्जा आली,खी खी खी खी खी.....
ती: गप.....
तो: जाऊ दे रडू नकोस उद्या करून घे अंघोळ,खी खी खी खी खी खी.....
ती: जा माझ्या सोबत बोलू नकोस.....
तो: बघ तू मला सांगितले होते तुला राग येत नाही,आणि तू मला प्रॉमिस दिले होते,
आणि आता तूच प्रॉमिस तोडते आहेस हे चुकीचे आहे.....
ती: मुद्दमच शांत राहते.....
तो: बोल ना प्लीज.....यार मस्करी केली मी तुझी थोडी,माझी छान मैत्रीण झालीस तू म्हणून
फ्रेंडची मस्करी केली यार.....
ती: डोंट वरी आय अम जस्ट किडिंग.... (त्याच्या कुशीत शिरत....)एक सांगू...!!
तो: Hmm .....
ती: तुझ्या कुशीत इतकं शांत कसं वाटतं देवजाने.....
तो: तिच्या केसांमधून हाथ फिरवत...मनातल्यामनात... .. (वेडी कुठली...तिला काय माहित
की ती कुशीत आल्यावर मेलं हे काळीज देखील धडधडायचं थांबत...मग शांत तर वाटणारच ना...!!

Sunday, December 1, 2013

इच्छा

December 01, 2013
ह्रदय आणि ताऱ्या मध्ये फक्त
इतकाचं फरक आहे..
की..?????

तारे तुटून जगाच्या इच्छा पूर्ण
करतात..

... आणि..?????

जग आपल्या इच्छा पूर्ण
करण्यासाठी ह्रदय तोडतात...

Monday, November 25, 2013

खरचं प्रेम करणारं माणूस सापडायला भाग्य लागतं

November 25, 2013
आपल्यावर प्रेम करणारं माणूस सापडायला भाग्य लागतं
मेहेन्दीचा रंग जितका गहिरा तितका प्रेमाचा रंग गडद.
करूया नव्या नात्याची नवी सुरवात,खऱ्या प्रेमाची निःस्वार्थ साथ.
मेघनाच्या आयुष्यात दरवळला प्रीतीचा पुष्पगंध, बहरूनी आले आदित्यशी ऋणानुबंध!!!
खरचं प्रेम करणारं माणूस सापडायला भाग्य लागतं…
..जुळून येती रेशीमगाठी..


प्रेम म्हटलं की रुसवे फुगवे आलेच..तिची समजूत घालताना केलेला आटापिटा… आणि सरतेशेवटी तिच्या एका गोड हास्याने आपल्या या प्रयत्नांना दिलेली मनापसून दाद… "कारण आपल्यावर प्रेम करणार माणूस सापडायला भाग्य लागतं

Friday, October 18, 2013

एकच फ़क्त विसरलास

October 18, 2013
तो तिला म्हणाला “डोळ्यात तुझ्या पाहू दे” ती म्हणाली “पोळि करपेल, थांबा जरा राहू दे”

तो म्हणाला “काय बिघडेल स्वयंपाक नाही केला तर? ”ती म्हणाली ” आई रागावतील, दूध उतू गेल तर?”

“ठीक आहे मग दुपारी फिरून येवू, खाऊ भेळ”  “पिल्लू येईल शाळेतून, पाणी यायची तीच वेळ”

“बर मग संध्याकाळी आपण दोघेच पिक्चर ला जावू”...“नको आज काकू यायच्यात, सगळेजण घरीच जेवू”

“तुझ्यामुळे गेली माझी चांगली सुट्टी फुकट”  “बघा तुमच्या नादामधे भाजी झाली तिखट”

आता मात्र तो हिरमुसला, केली थोडी धुसफूस  ऐकू आली त्याला सुद्धा माजघरातून मुसमुस

सिगरेट पेटवत, एकटाच तो निघून गेला चिडून  डोळे भरून बघत राहिली, ती त्याला खिड़की आडून

दमला भागला दिवस संपला तरी अबोला संपेना  सुरवात नक्की करावी कुठून दोघांनाही कळेना

नीट असलेली चादर त्याने उगीच पुन्हा नीट केली  अमृतांजन ची बाटली तिच्या उशाजवळ ठेवून दिली।

तिनेच शेवटी धीर करून अबोला संपवला“रागावलास न माझ्यावर?” आणि तो विरघळला।

“थोडासा…” त्याने सुद्धा कबूल केला आपला राग ती म्हणाली “बाहेर जावून किती सिगरेट्स ओढल्यास सांग”

“माझी सिगरेट जळताना तुझ जळणं आठवल   छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी जीव जाळण आठवल

अपेक्षांच ओझ तू किती सहज पेललस  सगळ्यांच सुख दुःख तळहातावर झेललस…

तुला नाही का वाटत कधी मोकळ मोकळ व्हावसं  झटकून सगळी ओझी पुन्हा तुझ्या जगात जावस?”

“बोललास हेच पुरे झाल…एकच फ़क्त विसरलास…

माप ओलांडून आले होते, तेव्हाच माझ जग  तुझ्या जगात नाही का विघळलं?”


मी प्रेममंत्री झालो तर

October 18, 2013
......मी प्रेममंत्री झालो तर ………
.
.
[ विशेष सूचना - ज्यांचा प्रेमाशी संबंध आहे त्यांनीच वाचा ]
.
.
"सरकार ने आता तरी प्रेम खाते सुरु कराव."
.
.
आणि त्याच मंत्री पद मला देण्यात यावं.
.
.
अस झाल तर सगळ्या प्रेमवीरांसाठी नाइट कॉलिंग फ्री केली जाईल.
.
.
आणि मनात येईल तितकं बोलण्याची मुभा हि दिली जाईल.
.
.
आज काल मन मोकळ्या गप्पा मारायला जागाच नाही म्हणून
रविवारी लोणावळा आणि तिकडे जाणारी ट्रेन यांचा साठीच बुक राहील…
.
.
खरं
प्रेम करणारया प्रत्येकाला संरक्षण दिलं जाईल.
.
.
"घरातून पळून जाऊ इच्छीनारयांसाठीविशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाईल."
.
.
घरातून पळून भरकटलेल्या प्रत्येकाला आधार हि दिला जाईल…
.
.
पन्नाशी ओलांडलेल्या प्रत्येक जोडप्याचा सत्कार ही केला जाईल.
.
.
आणि दोन दिवसाची गोवा ट्रीप फ्री मध्ये दिली जाईल.….
.
.
इतकं सगळं केल्या नंतर माझासाठी एकचं आशा बाळगेल,
.
"मरणोत्तर सारस बागेबाहेर माझा पुतळा नक्कीच असेल",
,
आणि त्याचा आडोशाला एखादं जोडपं नक्कीच बसेल……।

Monday, September 2, 2013

प्रेम नसतं

September 02, 2013
आपल्याला कोणी आवडणं हे प्रत्येक वेळी च प्रेम नसतं
आकर्षणाचं स्वप्नं ते आकर्षणंच असतं...

मान्य आहे,आकर्षणात प्रेम केव्हा केव्हा दिसतं...
पण् जे चकाकतं...ते प्रत्येक् वेळीच् सोनं नसतं

मन् आपलं वेडं असतं वेडं आपण व्हायचं नसतं..
मन मारुन जगण्यापेक्षा वेळीच त्याला आवरायचं.

अशावेळी....आणि अशाच वेळी आपल्या मनाला
आपणच आवरायचं असतं .

खरं प्रेम एकदाच होतं ते कधीही विसरता येत नाही
शुद्ध, हळव्या भावनांचं आभाळ अनेकांवर पसरता येत नाही....!!!!!!

Sunday, August 18, 2013

shwas tu

August 18, 2013


jiv dangala gungala rangala asa piramachi aas tu..
jiv lagala laabhala dhyass ho to gahiwarala shwas tu..
pailtira neshil saath mala deshil kalij majha tu..
sukh bharatila aala nabh dharatila aala punawacha chand tu..
jiv rangala gungala rangala asa piramachi aas tu..
jiv lagala laabhala dhyass ho to gahiwarala shwas tu..
chand sugandha deil raat usasa deil
sari dharati tujhi rujavyachi mati tu..
khula aabhal dhagaal tyala rudhi cha vitaal
majhya raagh sajana hi kakanachi tod maal tuu..
khula kalija he majhe tula dila mi aandan
tujhya payav makhil majhya janmacha gondhal
jiv dangala gungala rangala asa piramachi aas tu..
jiv lagala labhala dhyas hyo to gahiwarala shwas tu..
pailtira neshil saath mala deshil kalij majha tu..
sukh bharatila aala nabh dharatila aala punawacha chand tu..
jiv dangala gungala rangala asa piramachi aas tu..
jiv lagala laabhala dhyass ho to gahiwarala shwas tu.. shwas tu...

Sunday, July 28, 2013

तुला मनवायच

July 28, 2013
सखे कधी येणार तू जीवनात माझ्या......?
मला पण i lv u म्हणायचं.... कुणाला तरी आठवणीत साठवायचं ... प्रेमाचे msg पाठवायचेत ... मला पण रात्र रात्र बोलायचं माझ्या मनातले कुणाला तरी सांगायचंय ....,
कधी ग येणार तू जीवनात माझ्या....
माझे पण तुझ्यावर प्रेम आहे... असे सांगायचं .. तुझा राग आलाय करत उगाच भांडायचं तू जवळ नसताना आठवणीत झुरायचं .. "माझी सानुली"म्हणून तुला मनवायच ..
खूप स्वप्न बांधली उराशी हव्या नाजूक भावना तुझ्या श्वास श्वास मोजतो आहे कधी ग येणार तू जीवनात माझ्या.....??

Tuesday, July 23, 2013

प्रेम असतं

July 23, 2013
रात्री जागून विचार करणं प्रेम
नसतं
स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम
असतं..
हातात हात धरुन चालणं प्रेम
नसतं
ती नसताना तिचं असणं प्रेम
असतं..
ओठांना चुंबन घेणं प्रेम
नसतं
मुक्या शब्दांना समजणं प्रेम
असतं..
गुलाबाचं फुल दणं प्रेम
नसतं
पाकळीसम तिला जपणं प्रेम
असतं..
तिला हसवणं म्हणजे प्रेम
नसतं
तिच्या सुखात आपलं हसणं प्रेम
असतं..
तिला नेहमी सावरणं प्रेम
नसतं
तिच्यासंगे कधी रडणं सुध्दा प्रेम
असतं..

Wednesday, July 10, 2013

एक अधुरी खरी प्रेमकथा

July 10, 2013
मित्र मैत्रिणीँन मध्ये मिळून मिसळून राहणारा मुलगा होता,
तो नेहमी खुश असायचा ईतरांना खुश ठेवायचा
असेचं,
तो 1-4-2011 काँलेजला जात असताना,
एक मुलगी त्याला दिसली.....
आणि तो तिला पाहताचं एकटक पाहतचं राहीला,
आणि नकळत तिच्या प्रेमात पडला,
Love At First Site वाल्या प्रेमात.....

मग काय तो नेहमी तिचीचं स्वप्न तिचाचं विचार करु लागला,
फक्त काहीही करुन तिला मिळवायचं हेचं त्याच्या डोळ्या समोरचं उदिष्ट होतं,
ईकडे तिकडे वेड्यासारखा तिला शोधू लागला,
देवाकडे प्रार्थना करु लागला आणि देवानेही त्याचं गर्हाण ऐकलं.....

आणि चक्क दुस-याचं दिवशी ती मुलगी त्याला त्याच्याचं काँलेजमध्ये दिसली,
हा परत तिला एकटक पाहतचं राहीला,
आणि ती तो पर्यन्त तेथून निघूनही गेली,
मग याने त्याच्या मित्रांन जवळ विचारपुस केली तर,
ती ही त्याच काँलेजमध्ये ला शिकत होती,
काय योगायोग आहे ना.....

मग पुढे असेचं दिवस जात राहीले,
आणि दोघांत मैत्री झाली,
मग ते Msg Call ने बोलू लागले,
आणि हळूहळू एकमेकांच्या जिवाभावाचे झाले.....

मग याने एक दिवस ठरवलं की तिला प्रपोज करायचं,
आणि २५-१-२०११ या दिवशी प्रपोज केलं,
तर तिने त्याला नकार दिला,
आणि माझा अगोदरचं एक Bf आहे हे खोटं कारण सांगितलं,
आणि मला तुझ्यात अजिबात Intrest नाही असे सांगितले.....

मग तो खुप दुःखी झाला आणि नकळत त्याच्या डोळ्यातून अश्रूं वाहू लागले,
त्या समजलेचं नाही अशा क्षणी काय करायचे,
तो तसाचं काँलेजातून घरी निघून आला,
कदाचित मी वाईट मुलगा आहे म्हणुन तिने मला नकार दिला,
असा विचार त्याच्या मनात डोकावू लागला.....

मग तिने त्याच्याशी Msg Call ने बोलने बंद केले,
पण नंतर अचानक कुणास ठाऊक तिने त्याला पुन्हा ५-०५-२०११ स्वतः Call केला,
आणि झाले गेले सगळे विसरुन एकमेकांनशी बोलू लागले,
येवढे सर्वकाही होवूनही तरीही त्या मुलीने मैत्रीचे नाते न तोडता,
त्याला आपल्यात काहीचं झाले नाही असे उत्तर दिले.....

आणि पुन्हा ते दोघे Msg Call वर बोलू लागले,
पुढे ते दोघे ऐकमेकांच्या अधिकाधिक जवळ आले,
आणि ऐकमेकांनशिवाय करमत नाही हे त्यांना जाणवू लागले,
मग याने पुन्हा ठरवले की हिला परत प्रपोज करायचे,
आणि त्याने 11-5-2013 या दिवशी तिला पुन्हा दुस-यांदा प्रपोज केले,
तर तिने होकारर्थी उत्तर दिले.....

आणि अचानक पुन्हा त्याच्या डोळ्यातून,
आनंदाश्रूंचा पाऊस पडू लागला,
मग तिने त्याला घट्ट मिठी मारली,
आणि Shon@ मी तुला कधीचं सोडणार नाही असे वचन दिले.....

मग दोघेही रोज एकमेकांना भेटत असे,
Call करुन तासनतास बोलत असे,
दिवस रात्र फक्त एकामेकांनचाचं विचार करत असे,
कधी तो भेटायला वेळेवर नाही आला,
तर ती त्याच्या खुप चिडायची आणि भांड भांड भांडायची.....

असा कसा रे तु लवकर यायचं कळत नाही का तुला,
मी केव्हापासून वाट पाहते तुझी,
मग तो तिला प्रेमाने जवळ घेवून,
"चुकलं गं Pillu माझं...!!
माफ कर ना मला असे बोलायचा,
आणि ती ही त्याला एक स्मित हास्य देवून माफ करायची.....

असेचं नेहमी या दोघानचे,
भांडणे रुसणे रागावणे मनावणे चालू असायचे,
आणि एकामेकांनवर तो किँवा ती आपल्याला कधीचं सोडून जाणार नाही,
असा पुर्णपणे विश्वास होता,
दोघांचे प्रेमसंबंध अगदी घट्ट झाले होते.....

आणि त्यानी लग्ना बंधनात अडकण्याचे ठरवले,
पण तीने अजुन मला शिक्षण पुर्ण करायचे आहे म्हणुन,
सध्या लग्नच्या भानगडीत मला अडकायचे नाही असे सांगितले,
पुढे ते असेच एकमेकांना भेटत राहीले.....

आणि अचानक एक दिवस ती त्याला म्हणाली, "अरे पाहायला पाहुणे आले होते,
मी त्यांना पसंद पडले आणि तो मुलगाही मला खुप आवडला, मी ही त्यांना मला मुलगा पसंद आहे असे सांगितले,
हे ऐकताचं महेशला काय करावं काहीचं कळत नव्हत, कारण जिच्यावर आपण जिवापाड प्रेम केलं तिचं आज म्हणते
माझं लग्न ठरलयं मला विसरुन जा म्हणुन.....

3 वर्षाचे प्रेम एका क्षणात विसरणे कधीचं सोपे नसते, त्याने तिला खुप समजावण्याचा प्रयत्न केला,
पण ती काही केल्या एकायला तयार नव्हती, कारण ज्या मुलाला तिने पसंद केलं,
त्या मुलाचं घराणं अतिशय श्रीमंत होतं, आणि महेश मध्यमवर्गीय घराण्यातला.....

महेशला प्रेमात धोका देवूनही तिचे मन भरले नाही म्हणुन,
तीने तिच्या होणा-या नव-याची आणि महेशची भेट घालून दिली,
त्याच्यात आणि तिच्यात काय काय झाले ते पुर्ण स्पष्टपणे सांगितले,
महेश मात्र तिला आणि तिच्या होणा-या नव-याला पाहतचं राहीला.....

महेश आजही तिची वाट पाहतोय, आयुष्यात तो पुर्णपणे तुटून गेलाय,
आणि आता फक्त त्याच्या आई बाबांनसाठी, तिच्या आठवणीत रोज रडत रडत जगतोय.....

मित्रांनो आणि मैत्रिणीँनो : मला नेहमी हाचं प्रश्न पडतो की,
मुली नेहमी प्रेम करायला, गरीब मुलगा निवडतात,
आणि लग्न करायला मात्र, त्यांना श्रीमंतचं मुलगा हवा असतो.....

मुलीँनसाठी पैसाचं सर्वस्व झाला आहे का ? प्रेम फक्त टाईमपासासाठीचं राहीलं आहे का ?
ख-या प्रेमाची तुलना पैशांशी करायची का ? पैशांनपेक्षा प्रेम श्वेष्ट नाही का ?????

Sunday, December 23, 2012

खरचं, प्रेम म्हणजे काय असतं

December 23, 2012

खरचं ........... प्रेम म्हणजे काय असतं?
...
तिच्या डोळ्यांतील अश्रु जेव्हा.........


आपल्या डोळ्यांतुन ओघळतातं....
ते प्रेम असतं .......

तुमच्या चेह-यावरील हसु जेव्हा.....
तिच्या गालावरील खळीतुन खुलतं .....
ते प्रेम असतं .......

जेव्हा तिच्या आठवणीच ........
तुमचा श्वास बनतातं .......

ते प्रेम असतं ......

जेव्हा तिच्या येण्याची हलकीशी चाहूल .....
तुमच्या ह्रदयाची स्पंदनं वाढवते .....
ते प्रेम असतं .....

तिच्या काजळ डोळ्यांतील काळजी .....
नकळत सांगुन जाते की ......
या जगात आपलं हक्काचं कुणीतरी आहे .....
ते प्रेम असतं ......

जेथे शब्दांची गरज नसतेच कधी ......
एक ओझरता स्पर्शही खुप काही सांगुन जातो .....
न बोलताच भावना व्यक्त होतात .....
ते प्रेम असतं ......

विरहाचा प्रत्येक क्षण जेथे ......
युगांसमान भासतो .....
ते प्रेम असतं ......

चांदण्या रात्रीतील रेश्मी स्वप्नं .....
दोघांच्या पण डोळ्यांत जन्म घेतातं .....

Monday, September 3, 2012

इतकं प्रेम मी केलं

September 03, 2012
तुझ्यासाठी काही पण असे सारेच बोलतात
पण मी तसे बोलणार नाही चंद्र तारे तोडून आणीन
अशी भाषा कधी मी वापरणार नाही
इतकच म्हणेन मी तुझ्या सुखाशिवाय मनात
काहीच असणार नाही तुझ्या वेदना ओंजळीत घेईन
दुखातही तुझी साथ कधी सोडणार नाही
प्रेमासाठी काही पण हे तुला दाखवल्याशिवाय
मी रहाणार नाही तुझ्यावर इतकं केलय प्रेम
कि माझ्यावरही कधी इतकं प्रेम मी केलं नाही.

Friday, May 25, 2012

पहीलं पहीलं प्रेम

May 25, 2012
पहीलं पहीलं प्रेम अचानक नकळत झालेलं सगळ्यानपासुन लपवलेलं.. तरी सुधा सगळ्यांना कळलेलं पहीलं पहीलं प्रेम पहील्यांदा अनुभवलेलं मी तीला आणी तीने मला प्रेम करायला शीकवलेलं तरी सुधा शीकायचे काहीतरी बाकी राहीलेलं पहीलं पहीलं प्रेम थोडसं निराश झालेलं घरी कळाले तर काय म्हणून थोडं घाबरलेलं तरी सुधा न घाबरता खरं प्रेम नीभावलेलं पहीले पहीले प्रेम थोडक्यातच संपलेलं तीच्या अचानक जाण्याने दुखावलेलं तरी सुधा अजुनही तीच्याच आठवणीत रमलेलं असच काहीसं होतं माझं प्रेम अधुरं राहीलेलं....

Sunday, December 11, 2011

केल होत मी प्रेम

December 11, 2011
केल होत मी प्रेम ..... तुझ्या गोड हसण्यावर,
तुझ्या शांत स्वभावावर, तुझ्या डोळ्यांवर,
केल होत मी प्रेम .....
तुझ्या मंजुळ बोलण्यावर, तुझ्या डोळ्यांतील बोलाकेपनावर,
तुझ्या निरागस स्वभावावर, तुझ्या तेवढ्याच शांत मनावर,
केल होत मी प्रेम .....
तुझ्या त्या रागावान्यावर, रागाने लाल झालेल्या त्या गालांवर,
नाक मुरद्न्यावर, गाल फुगवून बसन्यावर,


केल होत मी प्रेम .....
तुझ्या ईश्श म्हनन्यावर, तुझ्या लाजन्यावर,
तुझ्या नजरेवर, तुझ्या गुलाबी गालांवर,
केल होत मी प्रेम .....
प्रेम करताना विचार नाही केला, तू होकार देशील का,
तू माझी होशील का, या नीरस आयुष्यात नंदनवन फुलेल का,
मी फ़क्त प्रेम केल होत ......

Saturday, August 6, 2011

फ्रेन्डशिप डे

August 06, 2011
माझ्या प्रिय मित्रांनो एक महत्वाची सूचना .......
मला मैत्री चे महत्व कळते मी आज जे काही आहे त्यात माझ्या मित्रांचं मोठ योगदान आहे. पण तरीही मी एक हिंदू मुलगा असून मला आपल्या धर्मातील परंपरा, संस्कृती, सन, उत्सव याचे पालन करणे मला आवडते. मी एक निष्टावंत शिवसैनिक आहे व मला माझे नाते दाखवण्यासाठी मला कोणत्याही डे ची गरज पडत नाही. म्हणून कृपा करून मला फ्रेन्डशिप डे चे मेसेज किंवा पोस्ट करू नये..

Sunday, February 27, 2011

नशीबवान तर सगळेच असतात

February 27, 2011
नशीबवान तर सगळेच असतात
नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो
हसतमुख तर सगळेच असतात
दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो
मर्त्य तर सगळेच असतात
कर्तुत्ववान अमर एखादाच असतो
चमकणारे कजवे बरेच असतात
प्रखरतेने उजळणारा एखादाच असतो
सुखचे सोबती सर्वच असतात
दुःखचा साथीदार एखादाच असतो
अनुभवाने शहाणे बरेच असतात
अनुभवालाही शाहाणा करणारा एखादाच असतो
जाळणारे बरेच असतात
मेणबत्तीप्रमाणे जळणारा एखादाच असतो

Labels

"ILOVE U " म्हणावं "ILOVE U " म्हणावं. "शब्दान्ची" गरज नसते 7 most beautiful promises 7 most beautiful promises. Aayushyatale kahi kalat nahi Believe me FilmActor For my Love galliyan teri galliyan Ham tere bin Ho g... Ho na Ho na. I imagine your smiling face I imagine your smiling face. I love you I LOVE YOU TOOO I love you. I LoveYou आई I LoveYou आई. I M Sorry. I miss u shona I miss u shona ... Jaadu hai nasha hai Jab tak hai jaan Jab tak hai jaan. Keep loving truly Lahu munh lag gaya M.C.A झाल्यावर Maine Pyar Kiya. Marathi Kavita miss करतोय miss करतोय. President Pyar Hua.. Rose Day SMS Saint Valentine Shiv Sena shwas tu sorry रे शोन्या sorry रे शोन्या. Teri galliyan Valentines Day VERTICAL SLIDER अखेर मी जिंकलो अगदी खरं आहे अगदी खरं आहे. अजुन काय हवं असतं अजुन काय हवं असतं.. अजुन काय हवे असते अजुन सुंदर होईल अजुनही अजुनही. अजून कोणीच नसाव अजून कोणीच नसाव. अजून जगावस वाटत अजूनही आहे अंतरी ऊरून आहे अधुरे प्रेम अधुरे प्रेम. अनपेक्षित अनपेक्षित भेट अनपेक्षित. अनेक माणसं भेटतात अनेक माणसं भेटतात. अपराधी मीचं आहे अपराधी मीचं आहे. अपूर्ण प्रेम आपल अरे संसार संसार अर्थच थोडा वेगळा आहे अर्थच थोडा वेगळा आहे. अवघड जातोय अविस्मरणीय संध्याकाळ अशिच येशिल तु तेव्हा अशिच येशिल तु तेव्हा. अशी असावी ती अशी असावी ती. अशी असावी माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी अशी काही हसतेस तू अशी काही हसतेस तू . अशी कोणी असेल का अशी कोणी असेल का. अशी गोड तू. अशी हवी जरी अशीच आहे ती अशीच नाती मी जपणार अशीच नाती मी जपणार . अशीच यावी वेळ एकदा अशीच यावी वेळ एकदा. अशीही माझी एक मैत्रीण असावी अशीही माझी एक मैत्रीण असावी. अश्या या पोरी असतात अश्रूंची असं घडूच शकत नाही असं घडूच शकत नाही. असं प्रेम करावं असं फक्त प्रेम असंत असं फक्त प्रेम असंत. असं फक्त प्रेम असंत.. असं बोलणारी असं बोलणारी. असं सोडुन का जातं असच करायचं रोज असच करायचं रोज.. असच चालत रहायच. असत कोणीतरी असत कोणीतरी. असली तरी सुखी असावी. असल्याचा भास होतोय असल्याशिवाय असंही असतं प्रेम असा कोणी असेल का असा कोणी असेल का . असा कोणी असेल का.. असा मुलगा असतो असा वेळच कितीसा लागतो असाव कुणीतरी. असावं. असावे कुणीतरी. असे कुणी असाव. असेचं जगायचं असेचं जगायचं.. असेल कधी तुलाही असेल कधी तुलाही. असेल कुणीतरी. असेल कोणीतरी असेल कोणीतरी. अहो प्रेयसी माझी आई साठी काय लिहू आज काही सांगायचय आज ती जर का जवळ असती आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव आज पुन्हा ठरवले आज पुन्हा ती भेटली आज वाटेत चालतांना आज वाटेत चालतांना. आजही आठवतेय मला आजही आठवतेय मला. आजही आहे तसाच मी आजही आहे तसाच मी . आठव जरा ते क्षण आठव जरा ते क्षण. आठव जरा ते क्षण.. आठवण आठवण आज आठवण आज . आठवण आली आठवण आली नाही आठवण काढत जा ग आठवण काढत जा ग. आठवण तिची आठवण तिची. आठवण तुझी आठवण तुझी. आठवण माझी कधीतरी येईलच तुला आठवण येत आहे आठवण. आठवण... आठवणी आठवणी .. आठवणींचे चुंबन आठवणीच्या सागरात आठवणीत जागू दे आठवणीत जागू दे. आठवणीतं तरी येऊ नकोस आठवतं का ग तुला आठवतं का ग तुला. आठवशील ना मला ? आता काही नको आता मी ठरवलय आता मी ठरवलय. आता संपलयं ते सारं आधार देना आपण व्हायचं नसतं आपलं आपलं म्हणणारी. आपलस करून जात आपले प्रेम शोधणारे आपल्या काहीच नसावे आपल्या नात्याला आपल्याबरोबरच का होतं आपल्याबरोबरच का होतं. आपुली घडली होती आपुली घडली होती. आपुली साथ असेल आपुली साथ असेल. आभास हा आमची स्वप्नं आय लव यु . आय लव यु टू आयुष्य आयुष्य असचं जगायचं असतं. आयुष्य असतं आयुष्य असतं. आयुष्य खूप सुंदर आहे आयुष्य जगतांना आयुष्य तोकडे हे आयुष्य तोकडे हे. आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं आयुष्य माझे संपले आहे आयुष्य साधं सोपं जगायचं आयुष्य साधं सोपं जगायचं. आयुष्य...हे असंच असतं.. आयुष्यभर मैत्री टिकव आयुष्याचं वाटोळं होतं आयुष्याच्या अल्बममध्ये आयुष्याच्या पुस्तकाची पाने. आयुष्यात - - प़ेम केल होत आयुष्यात - - प़ेम केल होत... आयुष्यात प्रेम करायचय मला आयुष्यात प्रेम करायचय मला. आयुष्यात वाईट तेव्हा आयुष्यातील ८ मोल्यवान क्षण आयुष्यावर बोलू काही आलाय आज आवडते मला आवडते मी तुला आवडते मी तुला. आवडलं कुणी तर आवडीच होणं आवडू लागलय इच्छा इतकं प्रेम मी केलं इतकं प्रेम मी केलं. इतक्याही जवळ जावू नये इतक्याही जवळ जावू नये. उगीचच वाटेकड पहायच उत्तर एकाचे तरी देशील का उत्तर एकाचे तरी देशील का. उद्या ही राहील उभा असायचो उरले मी न माझी उरले मी न माझी. एक ७ वर्षाच्या मुलाची आई मरते. एक अधुरी खरी प्रेमकथा एक अनोळखी एक अनोळखी ... एक अश्रू एक असावा मित्र सख्खा एक आठवण चाळून घे एक आठवण जागवून गेली एक कविता एक खांदा नेहमीच हवा असतो एक जीव एक जीव आहोत आपण एक तुच नाही आहे एक थेंब एक थेंब तुझ्यासाठी एक दगडाच मन दे एक दिवस एक पहाट तुझ्या एक प्रेमळ विनोदी सत्य एक प्रेमळ विनोदी सत्य.. एक प्रेयसी पाहिजे एक प्रॉमिस एक फसलेला डाव एक फसलेला डाव . एक मुके भाष्य असते. एक मुलगी पाहीजे एक मुलगी मला आवडली एक मुलगी. एक मेकाला सावरण्यासाठी. एक मैत्रिण मनाच्या थोडी जवळची एक मैत्रीण माझी एक मैत्रीण माझी. एक मोरपिस भेटल एक मोरपिस भेटल. एक विनंती एक विश्वास एक वेगळाच आनंद आहे एक वेगळाच आनंद आहे. एक वेगळी कहाणी एक सत्य एक सत्य. एक संध्याकाळ असेल एक संध्याकाळ असेल. एक स्वप्न अपुर्णच एक ही दिवस जात नाही एक हृदयद्रावक कविता एक हृद्यस्पर्शी कथा. एकच इच्छा माझी एकच फ़क्त विसरलास एकच सांगणं आहे एकच सांगणं आहे . एकट वाटतय एकट वाटतय. एकटा उरलोय मी एकटा उरलोय मी. एकटा पडलो आहे एकटा पडलो आहे. एकटाच मी एकटी एकटी राहते . एकदा एक एकदा एक. एकदा एकटी राहून पहा एकदा एकटी राहून पहा. एकदा ऐकून तरी बघ एकदा ऐकून तरी बघ. एकदा का होईना मला एकदा का होईना मला. एकदा जरूर लक्षात येत एकदा तरी प्रेम करावे. एकदा तरी. एकदा देव म्हणाला एकदातरी प्रेम करावे एकदातरी प्रेम करावे. एकमेंका पांसून दूर जातो एकमेंका पांसून दूर जातो. एकही कविता कळत नाही.. एका क्षणात होत एका क्षणात होत. एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी एकाच ठिकाणी नसतो रे... एकाचे तरी देशील का एकांत एकांत शोधत जातो एकांत शोधत जातो. एकांताची साथ असावी एकांताची साथ असावी. एखादाच असतो एखाद्यावर प्रेम करता. एम.बी.बी.एस आहे एवढंच हवं आहे फक्त मला एव्हढा राग का आहे ऐकून घेशील का ओंजळ ओठ तेव्हा माझे नसतील ओठातून आज तुझ्या ओठांवर आलेले शब्द ओठांवर आलेले शब्द. ओढ तुझी ओळख ओळख मात्र दाखव ओळख मात्र दाखव. ओळख. ओळखला नाही हिने मला कट्टा. कदाचित तुला माझी आठवण येईल. कदाचित त्यालाच मैत्री म्हणतात कधी असे ही जगुन बघा. कधी अस्त होत नाही कधी आयुष्यात आलीस कधी ऐकलीच नाहीस कधी कधी कुठे तरी लांब . कधी कधी मला ही वाटतं कधी कधी मला ही वाटतं. कधी कधी वाटत. कधी कळणार तुला कधी तरी एकतर्फे प्रेम करुन बघा. कधी पटतच नाही कधी पटतच नाही. कधी पटलंच नाही. कधी मिळत नसत कधी येणार तू जीवनात कधी हसून रडले कधी हसून रडले. कधीचं गुंतलं नसतं कधीच नाही पहाणार कधीच नाही पहाणार. कधीतरी कधीतरी पहाटे कधीतरी पहाटे. कधीही अनुभवावं कभी कभी अदिति चे मराठी रूपांतर करतो करमत नाही मला तुझ्यावाचून करमत नाही मला तुझ्यावाचून . करवत नाही मला करीन मी तुला कल्पनेतली परीच ती कल्पनेतली परीच ती. कळत नाही कळत नाही. . कळलाय का कुणाला हा खेळ कविता - माझी मैत्रीण कविता - माझी मैत्रीण. कविता करायला लागतात कविता मी परत वाचत नाही कवीता असते डोळ्यात कवीता असते डोळ्यात. कस असत ना कस करायच असत कसं जगायचं कसं जगायचं. कसं समजवू कस सांगु तुला कस सांगु तुला. कसं सांगू तुला कसे काय करतो. कसे जगावे तुझ्याविना कसे सांगू तिला कसे सांगू तिला. का का अशी करतेस का असी घाबरतेस का आवडतेस इतकी का आवडतेस इतकी. का कधी कधी अस होत.. का कळत नाही तुला का ग सखे रुसलीस. का जाणीव करून देते का जाणीव करून देतेस का तुझ्यासाठी का बरं माझ्यासोबत असे घडावे का बरं माझ्यासोबत असे घडावे . का बर हा जीव झुरतो का बर हा जीव झुरतो. का रडलीस का रडलीस. काय काय बोलायचं काय काय बोलायचं. काय काय सांगु. काय नसत प्रेमात काय नसत प्रेमात. काय माहित कशी असेल ती काय माहीत कशी असेल ती काय यालाच म्हणतात miss करणे काय यालाच म्हणतात miss करणे. कारण आज ती आली नाही कारण ती आलीच नाही कार्ट प्रेमात पड़लय काळीज काळीज माझ तू काही असतात अशा आठवणी. काही कळलच नाही काही क्षण राहिलेला काही क्षण राहिलेला. काही नाती नाही तुटत काही नाती बांधलेली असतात काही माणसं काही माणसं. काही माणसे एकटी असतात किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम किती गं करतेस माझ्यावर प्रेम. किती वेळा हरायचे किती वेळा हरायचे.. किती साधी ग तू किती साधी ग तू. किमत चेहरों की होती है कुठे गेले ते दिवस कुठे गेले ते दिवस.. कुणाचं नसतं.. कुणाचेच नसतात हक्क कुणावर कुणाचेच नसतात हक्क कुणावर. कुणाला उलगडलच नाही कुणाला जाणीव ही नसते कुणाला जाणीव ही नसते . कुणालाही कसे कळणार कुणास कळते ह्रदयाची कळ कुणास ठाऊक कुणास ठाऊक. कुणासोबत करू नकोस कुणासोबत करू नकोस.. कुणी नसत रे. कुणीचं कुणाच नसतं कुणीच कुणांच नसतं. कुणीच नाही. कुणीतरी कुणीतरी असलं पाहिजे कुणीतरी असलं पाहिजे. कुणीतरी असाव कुणीतरी असावं. कुणीतरी असावे. कुणीतरी असेल तर कुणीतरी असेल तर. कुणीतरी आठवणं काढतय कुणीतरी आठवण काढतंय. कुणीतरी आपल्यासाठी असावे. कुणीतरी लागत कुणीतरी सोबत असावं कुणीतरी सोबत असावं. कुणीतरी हव असत कुणीतरी हवं असतं कुणीतरी. कुनाचं बरोबर कुनाचं चुक केल होत मी प्रेम केल होत मी प्रेम. केलस मला न बघुनी कॉमेडी कॉलेज जीवनातील एक सत्य कॉलेज लाईफ म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमा असे नांव पडले कोण आहेस तू. कोण कोणाचे नसते. कोण गं तू.. कोण देणार कोण सांभाळणार.. कोणाची तरी राखण आहे. कोणाचे हृदय तोडु नये.. कोणावरती किती मरावे कळले नाही कोणावरती किती मरावे कळले नाही. कोणासाठी जगू नये कोणासाठी जगू नये. कोणी गेलं म्हणून कोणी तरी मिळत कोणी तरी मिळत.. कोणीतरी असेल कोणीतरी असेल. कोणीतरी आपलं असावसं वाटतं.... कोणीतरी एकच असते कोणीतरी माझे व्हावे कोणीतरी हव. कोसळत होता . क्या बात है क्लास मध्ये अनेक गोड मुली असतात क्षण असे क्षण तसे क्षण तुझे अन् माझे क्षणच खूप वेडा असतो क्षणच खूप वेडा असतो. क्षणांसाठी क्षणोक्षणी मरण्यासाठी. ख-या प्रेमात पडशील खरं कौशल्य असत खर प्रेम झालय खर प्रेम झालय. खरं प्रेम नशिबानेच मिळत असतं खरं सांगू का खरं सांगू का. खरंच खरच असे वाटते खरच कळले नाही खरंच का मला विसरलीस तु खरंच का मला विसरलीस तु. खरंच खरंच. खरचं प्रेम काय असतं खरंच. खरी गरज होती तेव्हा खरी गरज होती तेव्हा. खरे प्रेम काय असते खरे प्रेम काय असते. खरे सांगू खरे सांगू … खर्या मैत्रीला अंत नसतो खात्री देऊन जाईल... खास मुलीच्या मनातलं खुप उणीव भासते खुप उणीव भासते. खुप खुप प्रेम करतो खुप छान दिसतेस तु खुप छान दिसायचीस तु खुप दिवसांनी ती दिसली खुप दिवसांनी ती दिसली. खुप प्रेम करते खुप प्रेम करते. खुप प्रेम करतो मी तिच्यावर. खुप प्रेम करशील का खुप प्रेम करायचा खुप सोप असतं कुणाचंही खूप miss करतो खूप miss करतोय खूप miss करतोय. खूप काही शिकवून जाते जीवन खूप खूप लांब जात होत खूप झालं खूप प्रेम करतो खूप प्रेम करतो. खूप लांब जात होते खूपच फडफडू लागतात खेळ मांडला . खोट खोट मरायचय खोट खोट मरायचय.. खोटं बोलणं सोप असतं खोटे ते वचन खोटा तो सहवास खोटे ते वचन खोटा तो सहवास . खोल असावे लागते गारवा गालातल्या गालामध्ये हसलीस अशी गुंतुण गेलो मी गोड नातं असतं घट्ट मिठीत घ्यायला घट्ट मिठीत घ्यायला. घेईन म्हणतो. चंद्र तुझा चंद्र तुझा. चित्रपट चुक झाली माझीच चुका चुका. चुकीच्या चुर चुर होईन मी चुर चुर होईन मी. जग जिंकायचं असतं जग जिंकायचं असतं. जगणार नाही जगणेच जमत नाही जगणेच जमत नाही. जगण्यात नसते. जगण्यातला आनंद जगण्यातला आनंद. जगण्यासाठी जगण्यासाठी अजुन काय हवं जगशील का जगशील का..? जगात घेउन मला जातो जगात नाही जगापेक्षा मला तुझी जास्त गरज आहे जगायचं असतं जगायच असत. जगायचंय जगायचंय .. जगायचे आहे. जगावे मी जगेल किंवा मरेल जडला आहे जपायच असतं जपायच असतं. जब तक हैं जान.. जबरदस्ती नाहि का करु शकत जबरदस्ती नाहि का करु शकत.. जमेल का रे जय भवानी जय शिवाजी जर मी चुकलो जरा ऐक ना जरा खाजवा की डोक जरा जाणवून बघ जरा जाणवून बघ.. जवळ आलय जवळ आलय. जवळच्या माणसांची जा माझ्याशी बोलू नकोस जाऊ नकोस जाऊ नकोस . जाणवायला लागलाय जाणवून बघ.. जाणिव करुन दिलीस जाणिव करुन दिलीस. जाणीव जाणुन घ्यायचेय जाणुन घ्यायचेय.. जाता जाता जान्याची खंत जास्त काळजी घेतात जिंकताच आले नाही जिंकताच आले नाही... जिँकलेलं बक्षिस नाही. जिंकायचं असतं . जितकी ओढ मला तुझी जितकी ओढ मला तुझी .. जिथे बोलण्यासाठी "शब्दान्ची" गरज नसते जिवनच तू मोडले जिवनचतू मोडले जिवापाड प्रेम आहे जिवापाड प्रेम आहे. जिवापार प्रेम करावस वाटत जी जी प्रेमाने साथ् देते जी मनातून जात नाही जी व्यक्ती जी व्यक्ती. जीव दंगला गुंगला रंगला जीव दंगला गुंगला रंगला. जीवच राहणार नाही जीवच राहणार नाही. जीवन असतं का जीवन आहे तिथे जीवन एक रहस्य आहे. जीवन खूप सुंदर आहे जीवन देखील गाणं आहे. जीवन नाही जीवनाचे कोडे. जीवापलीकडे जपावं जीवाला ह्या वेड लावणे जे माझ्यावर खूप प्रेम जेव्हा तुम्ही प्रेम करता जेव्हा तुम्ही प्रेम करता. ज्यात मी नाही झुकावेच लागते. झोपायच नाटक करतो टाकून जा.. टिक टिक वाजते डोक्यात टेकव माझ्या माथ्यावर… ठाऊक होतं मला ठाऊक होतं मला. डोळे खुप बोलके असतात डोळे बंद असताना डोळे बंद असताना. डोळ्यांची पापनी ओली झाली डोळ्यात डोळ्यांत आलेपाणी डोळ्यांत आलेपाणी.... डोळ्यात तुझ्या पाहू दे डोळ्यात पाहून डोळ्यांतून नकळत पाणी येतं डोळ्यांतून वाहून जातात डोळ्याना सांगीतलय मी. डोळ्यांमध्ये भेटू आपण. तक्रार असते तर काय करू मी. तर तू आहेस तर ते आहे प्रेम. तर प्रेम म्हणतात तर मी खुश आहे तर सांग मला तरचं जगेन तरी उणं वाटतं. तरीही जवळ का गं नसतेस तु तरीही जवळ का गं नसतेस तु. तरीही जीव जडतातच ना तरीही डोळे भरतातच ना तरीही डोळे भरतातच ना . तरीही मी उभाच आहे तरीही मी उभाच आहे. तल्लीनता ताणला तरी तुटत नाही तारुण्यावर तुझ्या तासनतास् बसायचेयं तिच नेहमी हेच असते तिचा करून गेली तिचा करून गेली. तिचा वाढदिवस होता तिचा वाढदिवस होता. तिचि आठवण् आल्यावर्. तिची आठवण तिची आठवण आली तिची आठवण आली. तिची फार आठवण येते. तिचे ओळखीचे तिचेच प्रतिबिंब दिसले तिच्या हातातल्या रेषा शोधतो तिच्या हातातल्या रेषा शोधतो. तिथेच मन फसते तिने असे का करावे. तिने मला तस समजूनच घेतले नाही तिला माहीत आहे ती ती आली आयुष्यात ती आलीच नाही ती एक वेडी होती ती कारण होती ती कारण होती. ती किती वेडी आहे ती केवळ सोबत होती ती केवळ सोबत होती. ती खूप बदलली आहे रे ती खूप बदलली आहे रे . ती चालली होती ती जिंकायची ती दोघं ती दोघं... ती नेहमी म्हणायची ती नेहमी म्हणायची. ती नेहमीच म्हणते ती पुना हवी आहे ती मला मित्र माणते ती मला विसरली आहे रे ती मुळात भांडतेचं त्यासाठी ती म्हणायची ती म्हणायची. ती म्हणाली ती समोर असताना ती समोर असताना. ती सावरली पण . ती सुखात राहायला हवी ती सोडुन ती स्वःतालाच म्हणत असते ती हळूच मागे वळून पाहायची ती हळूच मागे वळून पाहायची. ती- तूच ठराव तीच प्रेम आहे का . तीच माझी प्रिया तीच माझी प्रिया. तीचे डोळे खुप बोलतात तीने कदरचं केली नाही तीला सांगेल का हे कुणी. तु असती तर तु आलेलीस फक्त. तु जवळ नाहीस तु जिंकावं म्हणून तु जिंकावं म्हणून. तु जेव्हा लाजतेस तु पण माझीच आहेस ना तु प्राणच का नाही घेतला तु प्रेम आहेस माझ तु प्रेम आहेस माझं तु फ़क्त हो म्हण. तु बरसलीस तेव्हा. तु मला आवडतेस तु मला आवडतेस. तु मला विसर अस म्हणाव . तु माझी तु माझी साथ दे ना तु माझी. तु ये पुन्हा माझ्यासाठी तु येणार आहेस तु येणार आहेस. तु शहाणी झालीस. तु समजुन का घेतले नाही तु हसत राहिलीस अन मी बघत राहिलो तु. तुच माझ जगं आहेस तुझं असणं. तुझं ते निरागस बोलणं तुझ दुरावण तुझ दुरावण. तुझ मन शोधेल मला तुझ वेड लावल तुझं हे एक बरं असतं. तुझा आणि तुझाच होण्याचं तुझा आणि तुझाच होण्याचं. तुझा आणि फक्त तुझाच. तुझा आणि फक्त तुझाच.. तुझा मी काय बोलू तुझा मी काय बोलू . तुझा श्वास पाहीजे तुझा सहवास. तुझी आठवण ही तुझी एकच आठवण पुरते. तुझी खूप आठवण येते तुझी जागा घेवू शकत नाही. तुझी वाट तुझी वाट बघण्यात तुझी साथ हवी तुझी साथ हवी. तुझी सावली आहे तुझीच आठवण येत होती तुझीच आठवण. तुझे बहाणे. तुझे मन माझे झाले तुझ्या आठवणी म्हणजे तुझ्या आठवणींचा पाउस तुझ्या आठवणींना गोंजारतो मी तुझ्या आठवणीने पुन्हा जळत... तुझ्या ओठांना तुझ्या काळजात मला रहायचंय. तुझ्या काळ्याभोर डोळ्यात. तुझ्या गालावर तुझ्या चेह-यावरचे समाधान. तुझ्या पासून दूर होताना तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं. तुझ्या माझ्या मैत्रीचं. तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही. तुझ्या सोबतीची जोड असते. तुझ्याचं आठवणीत मी. तुझ्याच साठी मागतो तुझ्याच साठी मागतो. तुझ्याच हृदयात ठेवशील ना तुझ्यात कधीच गुंतलं नसतं तुझ्यात गुंतल तुझ्यातगुंतल तुझ्यातगुंतल.. तुझ्यातला मी तुझ्यापासून दूर राहणे . तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी तुझ्यावर प्रेम करतोय तुझ्यावर प्रेम करतोय. तुझ्यावर प्रेमकरतो.. तुझ्याविणा तुझ्याविणा. तुझ्याविना तु गेल्या नंतर. तुझ्याविना. तुझ्याशिवाय तुझ्याशिवाय जगणं काय. तुझ्याशी बोलताना तुझ्याशी बोलताना. तुझ्यासाठी काय पण तुझ्यासाठी काय पण. तुझ्यासाठी काही पण तुझ्यासाठी काही पण. तुझ्यासाठीच जगावेसे वाटते. तुझ्यासोबत जगण्यासाठी तुझ्यासोबत जगण्यासाठी. तुझ्यासोबत जगायला तुझ्यासोबत पाठवते तुटणारा तारा तुम्हाला प्रेम झालंय का नाही तुम्ही प्रेमात आहात तुला अश्रूंमध्ये तुला आठवतं तुला एकदा विचारलं होत. तुला कळली नाही. तुला काय वाटतं तुला काय वाटतं. तुला काय वाटतं.. तुला काय वाटते तुला काय वाटल. तुला काहीच ठाऊक नाही तुला काहीच ठाऊक नाही. तुला त्याची किंमत नसेल पण तुला देण्यासाठी आणली फूले तुला पाहायला तुला पाहायला. तुला पाहिलं की तुला पाहिलं की... तुला मनवायच तुला माहित आहे ना तुला माहित आहे ना. तुला याचे काही नाही तुला याचे काही नाही . तुलाच तुलाच पाहायला आवडत तुलाच पाहायला आवडत. तुलाच शोधतोय तू अशीच आहेस तू अशीच आहेस. तू असलीस कि. तू असा कसा तू आणि मी तू आयुष्यात येणं माझ्या हातात नव्हतं तू आहेस तरी कुठे . तू एकटीच असशील तू एकटीच असशील. तू कधि उत्तर दिले नाही तू करशील माझ्यावर तू करशील माझ्यावर? तू कूठेही असलीस. तू गेलीस निघून तू जवळ असतीस तर. तू जवळ असल्याचा भास होतोय तू तरी जिकंलीस... तू तो प्रयत्न करून पाहा तू तो प्रयत्न करून पाहा. तू दाखवून गेलीस. तू दूर सखे जरी... तुला मनात भेटतो. तू नसताना तू नसलीस कि तू नाराज होवू नकोस रे तू नाराज होवू नकोस रे. तू परत येऊ नकोस तू परत येशील का तू परत येशील का. तू पुन्हा येवु नकोस तू प्रेम गं काय समजणार तू फक्त तू. तू फक्त माझी असावी तू बदललास तू बरोबर नसल्यावर तू बरोबर नसल्यावर. तू बोलावे आणि मी ऐकत राहावे. तू मला का आवडतोस तू मला वचन दिलं . तू माझ व्हावं तू माझ व्हावं. तू माझा कोण आहेस तू माझी आहेस म्हणून तू माझ्यासोबत असावं तू माझ्यासोबत असावं. तू मेरी अधूरी प्यास.. तू येशील परत माझ्याकडे तू येशील परत माझ्याकडे. तू समजुन का घेत नाही तू समजुन का घेत नाही. तू समजून घेशील का तू सांग मला समजावून तू सुधा रडत असशील तू सुधा रडत असशील. तू सोबत हवा . तू स्वतः बद्दल. तू ही तरसून बघत जा तू ही तरसून बघत जा.. तू-जाणार-नाहीस-ना तू... फक्त तू.... तू… साऱ्यात तू. तूच आहेस. तूच एक असशील ना. तूच एक असशील ना.. तूच का आठवलीस. तूचं का ती तूच ना ती तूच माझा पाउस तूच माझा पाउस. तूच सांग ना तूच सांग ना.. तूच सापडणार आहे तूच हवी आहे तूच हवी आहे. ते ओठ तेव्हा माझे नसतील ते खरं प्रेम असत ते तुमचे प्रेम ते तुलाच शोधत असेल ते दूर निघून जातात ते पण एक वय असतं ते प्रेम आहे ते ह्र्दय जणू चुकार होते तेव्हा तुझी आठवण येते .... तेव्हा तू मला आवडतेस तेव्हा तू मला आवडतेस. तेव्हाच कळते तेव्हाच कळते. तो क्षण. तो पर्यंत मी वाट बघणार आहे. तो फक्त तिच्याच शोधात... तो म्हणाला तो श्वास होता तुझापण तो श्वास होता तुझापण. तो स्पर्श हवाय मला तो स्पर्श हवाय मला. त्या अनमोल क्षणांना त्या आठवणी घेऊन मी डोळे मिटले त्या प्रेमाची आठवण त्यांना अद्दल घडू द्या. दगडालाच देव मानले दार असतं तर. दिलेले वचन दिलेस तरी चालेल दिवस आलेत दिवस आलेत. दिवस जातचं नाही दिवस जातचं नाही. दिवसांनी ती दिसली दिवसांनी ती दिसली. दिवाळी शुभेच्छांच्या दिसत नाही दु:खांत का कळेना. दुख आणि विरह च मिळतो दुख आणि विरह च मिळतो.. दुनियादारीचे काही डायलाँग दुस-याच्या आयुष्याची माती करतो.. दुस-याला हसवायचं दूर गेलेली असते दूरावा म्हणजे प्रेम दूरावा म्हणजे प्रेम. देव माझा तू देवळात होती देवाला विचारले. देवून तर बघ एकदा साद. देशिल का मला. देशील ना साथ दोस्ती साजरी करूया धड धड वाढते ठोक्यात धर्म देखिल तूच आहेस न सांगताच कळावं नकळत नकळतच नकळतच. नकोस वेडे प्रश्न विचारू नकोस वेडे प्रश्न विचारू. नक्की शेयर करा नजरेची भाषा नजरेत जे सामर्थ्य आहे नजरेत स्वतःला हरवून बघ. नतमस्तक झालो होतो. नंतरही तेवढे करशील का नवा रंग रातीचा नवा रंग रातीचा. नशिबात कधीच नसतो नशिबात कधीच नसतो. नशीबवान तर सगळेच असतात नसतेस घरी तू जेव्हा नसतेस घरी तू जेंव्हा नाजुक फुलासारखी नाजूक परीसारख जपाव नाजूक परीसारख जपाव.. नातं असतं नातं असतं. नातं जोडून असणारी नातं जोडून असणारी. नाती नाती तशी अनेकच असतात नाती तशी अनेकच असतात. नाती ही अशीच असतात नाती ही अशीच असतात... नाती. नाते नाते. नाही कळले प्रेम तुला नाही कळले प्रेम तुला. निघून जाणार आहे मी निजले अजून आहे नेहमी असंच घडणार आहे नेहमीच जिंकायचे आहे नेहमीच वाटतं मला नेहमीच हवा असतो पण पण का देवाने ही दिले नाही पण का देवाने ही दिले नाही. पण तु सोबत नाहीयेस पण मी चुकलो नाही पण मी चुकलो नाही . परके होवून जातात परत कधीच येणार नाही परत पाउस पडत आहे परावृत्त करते ती मैत्री परी तुझाच प्रेम वेडा परी तुझाच प्रेम वेडा. परी तुझाच प्रेम वेडा.. परीसारख जपाव पहिलं प्रेम पहिलं प्रेम कसं विसरायचं पहिलं प्रेम. पहिला पाउस...पहिलं प्रेम पहिलाच पाउस पहिली मैत्रीण पहिले ना कधी. पहिले प्रेम कोण पहिल्या नजरेत आवडणे पहीलं पहीलं प्रेम पाऊस माझा सखाच होता पावसात ती . पाहतो मी पाहिलय. पुढला जन्म घेईन पुन्हा कोणावर प्रेम करणार नाही. पुन्हा तिच्याप्रेमात पुन्हा पुन्हा येते पुन्हा प्रेम करणार नाही. पुन्हा प्रेम करू लागता . पुन्हा मी मिळणार नाही... पुन्हा मी मिळणार नाही.... पुन्हा येईल पाउस पुन्हा येईल पाउस. प्रत्येक जण प्रेमात पडतो प्रत्येक जण प्रेमात वेडा प्रत्येक श्वास तुझ्या मिठीतला प्रश्नाची उत्तरे तुला भेटतील प्रश्नाची उत्तरे तुला भेटतील. प्रित जन्मोजन्मीची . प्रियकर लपलेला असतो प्रिये तुझी उणीव भासतेय प्रिये तुझी उणीव भासतेय. प्रिये फक्त तुझाचसाठी प्रिये फक्त तुझाचसाठी... प्रेम प्रेम असतं प्रेम असे करावे की. प्रेम आणि मृत्यु प्रेम आंधळ नसतं प्रेम कधी करू नये प्रेम करण खुप सोप आहे. प्रेम करणं सोपं नसतं प्रेम करणारी असावी प्रेम करणारी तू प्रेम करणारी तू.... प्रेम करताना मी हरतो प्रेम करतेस खरोखर प्रेम करतेस खरोखर. प्रेम करतो तुझ्यावर प्रेम करतो तुझ्यावर. प्रेम करशील ना ग प्रेम करशील ना रे मला. प्रेम करा मनाप्रमाणे. प्रेम करा हव्यास नको प्रेम करायचय आहे. प्रेम करायचे आहे . प्रेम करायला लागते . प्रेम कराव प्रेम कराव लागत प्रेम कराव लागत . प्रेम करावसं वाटतं . . . प्रेम करून काय मिळवलं प्रेम करून बघ. प्रेम कस करायच असत प्रेम काय असत. प्रेम काय असते ते कळाले. प्रेम काय असते. प्रेम की मैत्री. प्रेम क्षितिजापलीकडले. प्रेम तिला कळेल प्रेम तिला कळेल. प्रेम दिल्यानंतर प्रेम दिल्यानंतर. प्रेम नसतं प्रेम नसते प्रेम प्रेम अन् प्रेमच प्रेम मनापासून मनापर्यंत. प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे . प्रेम म्हणजे काय प्रेम म्हणजे काय असतं प्रेम म्हणजे काय असतं. प्रेम म्हणजे काय. प्रेम म्हणजे काय.. प्रेम म्हणजे दूसर्यासाठी जगणे. प्रेम म्हणजे. प्रेम वीचार . प्रेम व्यक्त करत नाहीस प्रेम शिकवणारी प्रेम हा असा शब्द आहे प्रेम हे असच असत प्रेम हे गरजेच असतच प्रेम हे तेव्हा आहे प्रेम होते तुझ्यावर प्रेमाचं नाव प्रेमाचं नाव. प्रेमाच वारं प्रेमाचं हे असच असतंय प्रेमाचं हे असच असतंय. प्रेमाचा अर्थ प्रेमाचा अर्थ. प्रेमाचा ऋतू. प्रेमाचा खरा अर्थ प्रेमाचा जमाखर्च प्रेमाचा जमाखर्च .... प्रेमाचा दिवा. प्रेमाची पहिली भेट प्रेमाची पहिली भेट. प्रेमाची लक्षणे प्रेमाची लक्षणे. प्रेमाचे नाते असेच असते प्रेमाचे बंध. प्रेमात असताना. प्रेमात आणि मैत्रीत प्रेमात कधी कधी प्रेमात जगलेला एकच प्रेमात जगलेला एकच. प्रेमात पडतो. प्रेमात पडलं की असंच व्हायचं प्रेमात पडलोय ग़ प्रेमात पडलोय ग़. प्रेमात पडायचं आहे. प्रेमात पडाव. प्रेमात पडावे प्रेमात पडावेसे वाटते प्रेमात बिचारा फसला प्रेमात मी अंगुठा छाप आहे का प्रेमातला पहिलाच पाउस प्रेमातला पहिलाच पाउस. प्रेमातील सुंदर समजूत प्रेमाला तोड नाही. प्रेयसीच लग्न प्रेयसीच लग्न. फक्त तुझ्यासाठी फक्त तुझ्यासाठी. फक्त ...तुझ्यासाठी फक्त आठवणीत उरलं फक्त आठवणीत उरलं. फक्त ती.. फक्त तु. फक्त तु.. फक्त तुझी साथ हवी फक्त तुझी साथ हवी. फक्त तुझ्या आठ्वणी. फक्त तुझ्याचसोबत. फ़क्त तुझ्यासाठी फ़क्त तुझ्यासाठी. फ़क्त तुझ्यासाठी.. फक्त तुला भेटण्यासाठी फक्त तुलाच पाहायला आवडत फक्त तू फक्त तू. फक्त तू.. फक्त तूच आहेस फक्त तूच आहेस. फक्त माझी कविता सोबत आहे फक्त माझी कविता सोबत आहे. फक्त माझ्याशी बोलत जा फक्त माझ्यासाठी. फक्त मिठीत घे फक्त मिठीत घे. फ़क्त मैत्री फक्त शोना फक्त शोना. फसवले आहे मला फिरतंय.. फुलणारं हसणारं प्रत्येक फूलं फुलांना जास्त कवटाळल्यावर. फुले शिकवतात फेकून देऊ नकोस. फेसबुक चे वास्तव फ्रेन्डशिप डे बघ तारा तुटताना दिसेल बघ तारा तुटताना दिसेल. बघ तिला सांगून बघ माझी आठवण येते का बघते कळतच नाही बंद डोळे अनुभवतात बरोबर ना बरोबर ना. बरोबर ना.. बाकी काही नाही बाकी मात्र शुन्यच. बाबा एकच आहे बायको कशी असावी बिकट वाट बिकट वाट. बोल एकदा तू माझी होती. बोलण्यासारखे खुप आहे. बोललास हेच पुरे झाल बोललास हेच पुरे झाल. भरारी. भाग्य लागतं भावनांशी खेळु नये. भास आहेत हे भास तर नाही ना भिजलेली आठवण भेट आता लवकरच घडेल भेट आता लवकरच घडेल . भेटणेही बंद केले. भेटला जर देव तरी भेटला जर देव तरी. भेटी आपल्या वाढू लागल्या भेटी आपल्या वाढू लागल्या. मग तू आज कुठून मला ओळखायची मधुबन . मन कधी रुसत. मन तयार होतच नाही. मन नसत तर किती मज्जा आली असती मन बदलेल थोडे मन बदलेल थोडे. मन माझे तुझ्याकडे आहे. मन माझे मारून जा.... मन हलकं करणारे शब्द मन हलकं करणारे शब्द. मन हे असे का असते. मनच लागत नाहीये मनच लागत नाहीये. मनाचा आरसा मनात माझ्या पाहून गेलं मनातलं. मनातले दिसू देत नाहीस मनातले शब्द मनातच राहून गेले मनातले शब्द मनातच राहून गेले. मनापासून प्रेम करतोस. मनाप्रमाणे जगावयाचे. मनाला आधार देऊन पहा मनाला कुणी सांगावे मनाला कुणी सांगावे. मनावरचा मार मने मात्र कायमची तुटतात मरण कि जगण मराठी Girlfriend. मराठी आहोत आम्ही मराठी स्टेटस प्रेम मर्द मराठा मर्द मराठा शिवबा मला आधार देना मला आवडतं मला काही येत नाही. मला खरेच कळत नाही मला खरेच कळत नाही .... मला खुपदा प्रश्न पडतो मला गमावलं मला जिवंतपणी मारुन गेली मला जीवन जगण्याची मला डिलीट केले.. मला तुझा एव्हढा राग का आहे मला नाही पटत मला नाही पटत. मला पण बोलली नाही ती मला परखे केल मला पसंद आहे मला पहाचय तिला. मला प्रेम करता येत नाही.. मला प्रेम करता येत नाही... मला प्रेमात पडायचय मला फक्त तूच हवी आहेस मला भीती वाटते. मला भेटशील का मला भेटशील का. मला माझा नवरा पाहिजेल... मला माझीचं खुप चिड येते मला माफ कर मला माफ करणार नाहीस मला लपून पाहते मला लपून पाहते. मला वाचवायला येणारं मला विसर म्हटलेलं मला विसर म्हटलेलं. मला सांगून जा मला सांगून जा. मलाही वाटत मलाही वाटत. मागवसं वाटतं. मागायचं काय मागुन प्रेम कधी मिळत नाही. मागे वळून पहाणे माझं मत लातूर माझंच कॉलेज माझा काय गुन्हा होता. माझा जिवलग मित्र माझा जिवलग मित्र. माझा जीव जाणार आहे माझा प्रत्येक क्षण माझा प्रत्येक क्षण. माझा हृदयाला खात्री आहे. माझिया प्रियाला माझिया प्रियाला प्रीत कळेना. माझी आई माझी आठवण आल्यावर माझी आठवण तुला येईल. माझी आठवण तुला येईल.. माझी खरी साथ देतात माझी चुकी नाही. माझी बनवायाचीये. माझी राणी माझी राणी . माझी वाट पाहशील ना माझी वेदना माझी वेदना. माझीच राहणार माझे तुझ्यावर प्रेम आहे माझे पहिले प्रेम माझे पहिले प्रेम. माझे मरण. माझे मलाच कळत नाही. माझे मलाच कळते . माझे सर्व तु परत कर माझ्या ओठी आलं. माझ्या मना. माझ्या मनात कोरले होते माझ्या मनात कोरले होते. माझ्या मित्राच्या एका जुन्या एसएमएस वरून माझ्या मोहात पाडायला माझ्या सोनुच घड्याळं माझ्या स्वप्नात का येते ती माझ्याजवळ आहॆस. माझ्यातली तू.. माझ्यावर जीव ओवाळतो माझ्यावर प्रेम करताना . माझ्यावरही कधी इतकं प्रेम मी केलं नाही माझ्यावरही कधी इतकं प्रेम मी केलं नाही. माझ्याशिवाय कोण जाणणार माझ्याशी लग्न करशील माझ्यासाठी काय आहे. मात्र मी प्राशितो मात्र मी प्राशितो . माफ माफ आहे माफ आहे.. माफ करणार नाहीस माफीनामा माफीनामा. मामाचं गाव मि एकटाच आहे मि एकटाच आहे.. मिठीत असावं मिठीत असावं. मिठीत घेऊ का. मी अंताकडे जात आहे मी अन तू मी असाच आहे मी आणि ती एक सायंकाळ मी आता जगू का मरू मी आहेच असा मैत्री करणारा मी एकटाच असेन मी एकटाच असेन. मी एकटाच आहे मी कध्धीच तुला सोडणार नाही मी कशी वाटते तुला मी कसाही मरेन पण तू सुखी रहा मी कसाही मरेन पण तू सुखी रहा . मी काय तुझ्या मनात आहे. मी काय देवू नाव मी काय देवू नाव. मी किती वेडा आहे मी किती वेडा आहे. मी कॉलेजचा पहिला मी कॉलेजचा पहिला. मी खूप करते. मी खूपच आश्वस्त आहे मी खूपच आश्वस्त आहे. मी गेल्यानंतर काय हवे मी गेल्यावर. मी जरी भांडलो मी तसा नाहि. मी तिच्यात नव्हतो पण ती माझ्यात होती मी तिच्यासारखं मी तिच्यासारखं वागायचं मी तिच्यासारखं वागायचं. मी तुझाच राहील मी तुझी सावली आहे रे मी तुझे नाव . मी तुझ्यात मी तुला नाही मिळवू शकलो मी तुला नाही मिळवू शकलो. मी तूझी वाट पाहतोय मी तूझी वाट पाहतोय . मी नाही म्हणत. मी पण प्रेमात पडलो होतो मी पण प्रेमात पडलो होतो. मी पुन्हा एकांत शोधत जातो मी प्रश्न मी मीच उत्तर मी प्रेममंत्री झालो तर मी फक्त एवढेच मिळवले मी भुलत गेलो मी भुलत गेलो मी मनापासुन प़ेम केल होत मी मराठा आहे मी मात्र खरा होतो. मी म्हणालो मी वाट पाहतोय . मी वाट पाहतोय त्या दिवसाची मी विचारलं आणि ती म्हणाली. मी विचारलं. मी विसरुनच जातो कधी. मी हसत उत्तर दिले मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर मी हि प्रेम केले होते तिच्यावर. मी ही तुझ्या मनात आहे मी हो म्हणलं म्हणुन. मी ह्या जगात नसेल मी ह्या जगात नसेल. मीच केले तिच्यावर प्रेम . मीच तिच्यात हरवून जात असतो मुलगा मुलगा प्रेमात पडलाच मुलगा व्हायचंय मुलगा व्हायचंय. मुलगा. मुलींचं आपलं बरं असते. मुलीचें जिवन हे असंच असतं..... मुले असतातच असे मुले असतातच असे. मैञी मैत्रिणीचं लग्न जेव्हा ठरलं मैत्रिणीचं लग्न जेव्हा ठरलं. मैत्री अशी असावी मैत्री अशी होते मैत्री असते . मैत्री कधी ठरवून होत नाही मैत्री कधी ठरवून होत नाही. मैत्री केली आहेस. मैत्री केली तुझ्याशी मैत्री म्हंटली की मैत्री म्हणजे मैत्रीचे राजकारण मैत्रीमध्ये बरेच काही खास आहे मोक्ष मोक्ष. म्हणजे प्रेम म्हणूनच मुली मला आवडत नाहीत यश मात्र अटळ असते या ‘वेडयाचे’ प्राण जातील या वेड्या मनात. याक्षणी आठवतेस तू याक्षणी आठवतेस तू. युगानुयूगे जगणे. युद्धात आणि प्रेमात सर्व काही माफ असत. यू आर इन लव्ह यू आर इन लव्ह. ये आता परत वाट पाहतोय तुझी ये आता परत वाट पाहतोय तुझी. ये माझया या जीवनात. येना ग परत ये ना येवुन मिठीत आज म्हणाली रंग रंग त्या मैत्रीचा रंग त्या मैत्रीचा. रंग बदलतात हो माणसे रडायच होत रहायचय मला रहायचय मला. रागवू नकोस रागवू नकोस मला रातचांदण्या ओंजळीत रातचांदण्या ओंजळीत. रात्र बरीच झाली होती राहवतच नाही. राहूनच गेल राहूनच गेल... रोज मरणार नाही रोज स्वःताला रोज स्वःताला. लक्षणं लक्षात ठेवण्याच्या १२ गोष्टी लग्न एक कैफियत लग्न एक कैफियत. लग्नाची पञिका लव करतोय लव्ह लेटर लांडगा आला रे आला लिहावसं वाटतंय काहीतरी लोक सोडून जातील वचन देऊन जा वयात जे जे करायचं वयात जे जे करायचं . वळुन का बघते वळुन का बघते. वाईट वाकडे सार तुझ्याच साठी मागतो . वागशील तुहि तशी. वाट पाहत होतो वाट पाहतेय वाट पाहतोय वाट पाहतोय तिची वाट पाहतोय तिची. वाट पाहतोय त्या दिवसाची. वाट पाहतोय. वाटंच चुकलो वाटतंय वाटते ना असावे कुणीतरी वाटते ना असावे कुणीतरी. वाटल नव्हत. वाढदिवसांची वाढ वार्‍यावर भिरिभर पारवा विचार कर रे परत येण्याचा विचारच केला नव्हता. विचारायला पाहिजे होतस. विश्वास विसरणं शक्य नसलं तरी विसरण्यासाठीँ.. विसरला जात नाही विसरली नसशीलच विसरली नसशीलच. विसरलीस गं तु विसरलेय मी विसरलेय मी. विसरलो. विसरायचा प्रयत्न करुन पहा विसरू तर कस तूच सांग विसरू तर कस तूच सांग. वेगळीच असते वेडं मन वेड मात्र तुझे आहे वेडयात काढतात या मुली वेदना वेदना बोलु लागल्या तर वेलकम जिंदगी वेलकम जिंदगी | Welcome Zindagi व्यक्ती. व्हेलेन्तैन डे साजरा करावा का ? शक्ती आहे. शब्द बोलू लागतात तेव्हा शब्द बोलू लागतात तेव्हा... शब्दच शुन्य. शब्दांचे गाठोडे शब्दांचे गाठोडे. शब्दांत घेत होतो शब्दांनी सांगायचं नसतं प्रेम . शहीद होईल शिकवलंस तू. शिकवलेस तू शिम्पल्याचे शो पीस नको शिवबा शेवटचा SMS शेवटची इच्छा शेवटची इच्छा . शेवटची भेट शेवटची भेट ती. शेवटची भेट. शेवटपर्यंत शेवटपर्यंत . शेवटी आठवणीच राहतात . शेवटी त्या फ़क्त कविता. शोन्या I Love u. श्रेया मोठा गेम झाला यार सखे. सत्य बनून सत्य हे जाणून बघ सदैव बरोबरच रहायचं समजत नसत समजत नाही समजुन घे समजुन घे.. समजून घे रे. समोर ती असावी समोर ती असावी. समोर दिसली ती सर्व विश्व एकरूप व्हाव सर्वस्व बघावं सर्वस्व बघावं.. सवय आहे. सवयच आहे तिला सवयच आहे तिला... सांग कधी कलनार तुला सांग कधी कलनार तुला. सांग कधी भेटायच सांग ना कधी तरी सांग ना कधी तरी. सांग ना कसं विसरू मी तुला सांग ना माझी होशील का सांग हे शक्य होईल का सांग हे शक्य होईल का. सांगणे आहे देवाला… सांगत राहायची सांगत राहिल सांगना का असे घडावे सागरापेक्षा खरचं मला. सांगायचे आहे तुला सांगायचे आहे तुला. सांगायचे आहे. सांगू शकत नाही. सांगूच शकत नाही.. साताजन्मांची नाती साथ देऊन पहा.. साथ देशील ना मला साथ देशील ना मला . सारखं डोळ्यात पाणी येतय सावर रे मना सावर रे मना. सुख असतं सुख आणि दु:ख सुख पुरत नाही मला सुख पुरत नाही मला . सुख म्हणे शोधायच नसत सुख हवे होते सुखी असावी सुखी असावी. सुचत नाही सुचत नाही.. सुंदरतेची किंमत सुंदरतेची किंमत . सुध्दा प्रेम असतं सॉरी सोडुन का जातं सोडुन का जातं. सोडुन जातात सोप नसतं. सोप नसतं.. सोबत सोबत असू सोबती तूला पाहतो स्पंदन ऐकू शकतेस स्पंदन ऐकू शकतेस. स्वतःला संपवलं मी स्वतःला हरवायचेअसते स्वतःला हरवायचेअसते... स्वप्न आणि सत्य यांचे भांडण स्वप्न तुटावसच वाटत नाही स्वप्न तुटावसच वाटत नाही. स्वप्न तू बघतेस स्वप्न पुर्ण होत नसतात स्वप्न माझे स्वप्न. स्वप्नात आली स्वप्नात आली. स्वप्नात कुणाला असंही बघु नये स्वप्नातल्या गोष्ठी स्वप्नातल्या गोष्ठी. स्वप्नातल्या परीला स्वप्नातल्या परीला. हक्क आहे माझा तुझ्यावर हट्ट ही धरणार नाही हरकत नाही. हल्ली कविताच सुचत नाही हल्ली सुचत नाही हल्ली हे असच सुचत हल्ली हे असच सुचत. हळूच हसतय हवं ते सांगायचं राहूनच गेलं हवं ते सांगायचं राहूनच गेलं. हवा आहे मला हाथ हवी तुझी साथ मला. हवेत सुटलाय आज थोडा गारवा हवेत सुटलाय आज थोडा गारवा . हसणं तुझं हसणं हा पाऊस हाक. हाल होतात ना हि प्रेमाची रंगत हिच्या इच्छा पूर्ण कर हुशारी मिळवताना शहाणपण विसरलो हृदय तर बंद करू शकत नाही हृदयाच्या एखाद्या चोर कप्प्यात हे अस का व्ह्याव हे असंच असतं हे असच चालायचं हे असच चालायचं हे आयुष्य नकोसे झाले हे काय लागल घडू ग हे खरोखर प्रेम आहे . हे जीवन व्यर्थ हि आहे हे तुला पण ठाऊक आहे . हे नैसर्गिक आहे हे प्रेम असते हे शब्द ठरवतात हे शब्द ठरवतात. हेच कळत नाही हेच खर नात प्रेमाच असतं... हेच खर प्रेम हेच खरे हेच खरे प्रेम हो मी पण प्रेम केल होत. होती एक मैत्रीण माझी होतीएक मैत्रीण माझी होतो तुझ्याच पाशी. ह्या जगाची सुध्दा मला गरज नाही ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात. ह्र्दयात स्पंदनं असतात