Results for क्षण असे क्षण तसे

एक प्रेयसी पाहिजे

December 09, 2013
एक प्रेयसी पाहिजे, पावसात चिंब भिजणारी; अन मलाही तिच्यासोबत, भिजायला लावणारी. एक प्रेयसी पाहिजे, फुलपाखरां मागे धावणारी;फुलांचे सारे रं...
एक प्रेयसी पाहिजे एक प्रेयसी पाहिजे Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

क्षण असे...क्षण तसे...!

August 26, 2011
कित्येक क्षण असे येतात, की वाटते संपवून टाकावे आता सारे...! मुठीत मिटावे आर्त आकाश,नि विझवून टाकावेत तप्त तारे... दूर लोटावा खिडकीतला चं...
क्षण असे...क्षण तसे...! क्षण असे...क्षण तसे...! Reviewed by Hanumant Nalwade on August 26, 2011 Rating: 5

क्षण असे...क्षण तसे...!

August 26, 2011
कित्येक क्षण असे येतात, की वाटते संपवून टाकावे आता सारे...! मुठीत मिटावे आर्त आकाश,नि विझवून टाकावेत तप्त तारे... दूर लोटावा खिडकीतला चं...
क्षण असे...क्षण तसे...! क्षण असे...क्षण तसे...! Reviewed by Hanumant Nalwade on August 26, 2011 Rating: 5

क्षण असे...क्षण तसे

August 26, 2011
कित्येक क्षण असे येतात, की वाटते संपवून टाकावे आता सारे...! मुठीत मिटावे आर्त आकाश,नि विझवून टाकावेत तप्त तारे... दूर लोटावा खिडकीतला च...
क्षण असे...क्षण तसे क्षण असे...क्षण तसे Reviewed by Hanumant Nalwade on August 26, 2011 Rating: 5

क्षण असे...क्षण तसे...!

August 26, 2011
कित्येक क्षण असे येतात, की वाटते संपवून टाकावे आता सारे...! मुठीत मिटावे आर्त आकाश,नि विझवून टाकावेत तप्त तारे... दूर लोटावा खिडकीतला चं...
क्षण असे...क्षण तसे...! क्षण असे...क्षण तसे...! Reviewed by Hanumant Nalwade on August 26, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.