गारवा, वार्‍यावर भिरिभर पारवा गारवा, वार्‍यावर भिरिभर पारवा

गारवा, वार्‍यावर भिरिभर पारवा, नवा नवा प्रिये नभात ही चांदवा नवा नवा गवतात गाणे झूलते कधीचे,  हिरवे किनारे हिरव्या नदीचे, पाण्यावर सरसर...

Read more »

नको असताना येतच राहते नको असताना येतच राहते

तुझी वाट पाहताना दिवस संपतात, पण ??? वाट पाहणं संपत नाही.....आयुष्यावरील तुझी छाप पुसून टाकणं, मला अजूनही जमत नाही.....का तुझा सहवास दरवळत ...

Read more »

अजूनही आहे अजूनही आहे

बदललोय मी आता असं म्हणतात सारे.विसरलोय तुला मी असंही म्हणतात सारे. पण श्वासागणिक तुझं नाव घेण्याची सवय अजूनही आहे .बदललाय मी माझा रस्ता शो...

Read more »

तूचं का ती तूचं का ती

माझ्या काँलची वाट पाहणारी, माझ्याशी एक क्षण बोलण्यासाठी, धडपड करणारी..... तूचं ना ती ??? मी भांडलो की रडणारी, माझ्याशी बोल ना रे, म्...

Read more »

तुझी वाट तुझी वाट

तुझी वाट.........~♥~ तुझी वाट पाहणाऱ्या माझ्या डोळ्यांतले भाव, तूला तर कधि कळलेच नाही..... पण माझे डोळेसूध्दा किती हट्टी आहेत पहा, त्यानी त...

Read more »

अजून जगावस वाटत अजून जगावस वाटत

तुझ्याशी बोलून बर वाटत.तुझ्या सहवासात खेळावस वाटत.. तुझ्या विचारांच्या समुद्रात दुबावस वाटत.. तुझ्याशी विनाकारण भांडावस वास वाटत.. तू रु...

Read more »

तुझी वाट बघण्यात तुझी वाट बघण्यात

तुझी वाट बघण्यात किती जन्म गेले, तेही, आता आठवत नाही; सोडून दिलं मीही, ते दिवस डोळ्यांत आता साठवत नाही तुझ्यामागे धावणाऱ्या मनाला आता थोडं...

Read more »

अरे संसार संसार अरे संसार संसार

अरे संसार संसार, जसा तवा चुल्ह्यावर, आधी हाताला चटके, तेव्हा मिळते भाकर । अरे संसार संसार, होटा कधी म्हनू नाही राउळीच्या कयसाले, लो...

Read more »
 
Top