Results for अजुनही

अजुन कायहवं असतं

December 09, 2013
मनाच्या साधेपणातच माणसांच मोठेपण सामावलेलं असतं; अशी माणसं पहिल्या भेटीतच लळा लावतात; त्यांचे आपले ऋणानुबंध कायमचे जुळतात; अशी जीव्हाळा...
अजुन कायहवं असतं अजुन कायहवं असतं Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.