अखेर मी जिंकलो अखेर मी जिंकलो

"अखेर मी जिंकलो..." हॉलचा दरवाजा ढकलून मी विचारलं, "मे आय कम इन सर? "येस' "Good Morning Sir, Good Mornin...

Read more »

तुझं ते निरागस बोलणं तुझं ते निरागस बोलणं

तुझं ते निरागस बोलणं मला खुप आवडतं , चारचौघातही तुझ वेगळेपणअगदी आपसुखच जाणवतं!!! डोळ्यात तुझ्या दिसुन येतोमाझ्यावरचा अतोनात विश्वास, खळखळ...

Read more »
 
Top