असल्याशिवाय असल्याशिवाय

तुझ्यात काहीतरी खास  असल्याशिवाय असं घडूच शकत नाही  डोळे मिटल्यावरही तुला पहावंस  वाटतं उगीच असं घडत नाही तुझ्यात काहीतरी खास  असल्याशिवा...

Read more »

असं सोडुन का जातं असं सोडुन का जातं

कुणाला कुणी असं सोडुन का जातं? रेशमी वाटणारी घट्ट नाती कुणी तोडुन का जातं? मनाशी मनं आधी जुळवायची कशाला? जुळलेली मनं पायदळी मग तुड...

Read more »
 
Top