Results for माझ्या स्वप्नात का येते ती

माझ्या स्वप्नात का येते ती

January 03, 2014
जवळ नसताना आभास घडवते ती.. तिच्या शब्दांचा भास घडवते ती.. माझ्या स्वप्नात का येते ती..? समोर नसताना जाणवतो तो स्पर्श तिचा हवा हवासा वाट...
माझ्या स्वप्नात का येते ती  माझ्या स्वप्नात का येते ती Reviewed by Hanumant Nalwade on January 03, 2014 Rating: 5
माझ्या स्वप्नात का येते ती माझ्या स्वप्नात का येते ती Reviewed by Hanumant Nalwade on December 01, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.