Showing posts with label बघते कळतच नाही. Show all posts
Showing posts with label बघते कळतच नाही. Show all posts

कधी कळणार तुला

जेव्हापासून तुला बघितल तेव्हापासून तुझ्यावर मरतो कस सांगू तुला सखे प्रेम फक्त तुझ्यावरच करतो सांगायची तुला हिम्मतच होत नाही मला कु...
Read More

का कळत नाही तुला

का कळत नाही तुला,प्रेम करतो तुझ्यावर...... ए कवेळीस माझं तरी विचार करं.... तु माझ्यावर प्रेम करं.. नजरेने नजरात वार करं... स्पर्शचा  मोह...
Read More

कळत नाही

 हे बर्याच जनांना शेवट पर्यंत कळत नाही.......! हरणारे नेहमीच हरत नाहित..जिंकणारे नेहमीच जिंकत नाहित... हरणारे ही कधी कधी असे उडतात कि पु...
Read More

हेच कळत नाही

जीवनातील पहिले प्रेम कुणीच विसरू शकत नाही . कारण . ते पहिल्यांदाच होत  . आणि तेव्हा आपण मनापासून समोरच्यावर  जीवापाड प्रेम करतो ...
Read More

बघते कळतच नाही

वळुन का बघते... तु माझ्यावर प्रेम करत नाही मला लाईन मारु देत नाही तरी मी दिसलो की , वळुन का बघते कऴत नाही.. मला एकटयाला बघुन तु क्युट स्माई...
Read More