अपूर्ण प्रेम आपल अपूर्ण प्रेम आपल

अपूर्ण प्रेम आपल… माझ प्रेम कधी कलाल नाही तुला, म्हनुनच कायमचा सोडून गेलास मला,..... मी वेड्यासारखी प्रेम करत राहिले तुझ्यावर, आणि त...

Read more »

प्रेम केले तिला नाही जाणवले प्रेम केले तिला नाही जाणवले

   मी तिच्यावर प्रेम केले तिला नाही जाणवले ती सोडून मजला जाताना माझे डोळे पाणावले बहुतेक समजली नसेल तिला माझ्या प्रेमाची किंमत मलाही ...

Read more »

मनावरचा मार मनावरचा मार

शरीरावर झालेला वार कालांतराने विरून जातो, पण मनावर झालेली जखम मात्र कधीच मिळून येत नाही. मिटणं तर केवळ अशक्य. म्हणून कोणाच्या मनाला लागेल ...

Read more »

प्रेम हे गरजेच असतच प्रेम हे गरजेच असतच

त्या दोघांचा ब्रेक ऑफ झला होता...त्याला नोकरी लागायला वेळ होती अजुन... पण ती थांबायला तयार नव्हती....शेवटी गेली ती त्याला सोडून..... आणि...

Read more »

यश मात्र अटळ असते यश मात्र अटळ असते

कधी कधी निवडलेल्या वाटांचा आपल्यालाच वीटयेतो, नवीन वाटा शोधण्याइतके आपण कधी धीट होतो.. भुरळ घालणारी कुठलीच वाट सरळ नसते, निश्चयाने पाऊल टाक...

Read more »

आपले प्रेम शोधणारे आपले प्रेम शोधणारे

खरच काही मुले असतातच असे.... एखाद्या मुलीवर मनापासून प्रेम करणारे, तिच्यावरच प्रेम करणारे... मुले असतातच असे, तिचे सर्व हट्ट पुर...

Read more »

केल होत मी प्रेम केल होत मी प्रेम

केल होत मी प्रेम ..... तुझ्या गोड हसण्यावर, तुझ्या शांत स्वभावावर, तुझ्या डोळ्यांवर, केल होत मी प्रेम ..... तुझ्या मंजुळ बोलण्यावर, ...

Read more »

प्रेम कधी करू नये प्रेम कधी करू नये

प्रेम कधी करू नये, हे प्रेम केल्यावरच कळत, आणि, प्रेम आंधळ असत, हे लग्न केल्यावरच कळत, ...आणि, हे कोणाला माहित नसत, म्हणूनच जग फसत.

Read more »
 
Top