प्रेम आणि मृत्यु प्रेम आणि मृत्यु

प्रेम आणि मृत्यु हे असे पाहुणे आहेत. कधी येतील हे सांगता येत नाही. पण दोघांचे काम मात्र सारखेच आहे. एक हृदय चोरते आणि दुसरा त्या हृदयाचे ...

Read more »

कधी अस्त होत नाही कधी अस्त होत नाही

मी माझ्यासाठी जगतो की तुझ्यासाठी हेच कळत नाही... रोज सूर्य ,चंद्र येवून जातात तुझा मात्र मनात कधी अस्त होत नाही...

Read more »

मग तू आज कुठून मला ओळखायची मग तू आज कुठून मला ओळखायची

कधीच विसरता नाही आले मला.. तुझ माझ प्रेम एकेक शपथ सांजेची.. कधीच दाखवता नाही आले मला.. व्रण मनावरचे अन तडफड हृदयाची.. कधीच बोलता नाही आल...

Read more »

 तुला मनवायच तुला मनवायच

सखे कधी येणार तू जीवनात माझ्या......? मला पण i lv u म्हणायचं.... कुणाला तरी आठवणीत साठवायचं ... प्रेमाचे msg पाठवायचेत ... मला पण रात्र रा...

Read more »

तु जेव्हा लाजतेस तु जेव्हा लाजतेस

तुझे स्वप्न पाहताना माझे अखेरचे शब्द राहून गेले तु जेव्हा हसतेस आणखीन सुंदर दिसतेस तु जेव्हा रुसतेस भलतीच प्रेमळ दिसतेस तु जेव्हा फुगतेस का...

Read more »
 
Top