Results for घट्ट मिठीत घ्यायला

येवुन मिठीत आज म्हणाली

September 09, 2014
येवुन मिठीत आज म्हणाली  तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही  तूच हवास जवळ सारखा....... मनाला दुसरं काही रुचत नाही  सांग ना रे हल्ली असं का होत...
येवुन मिठीत आज म्हणाली येवुन मिठीत आज म्हणाली Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5
Powered by Blogger.