Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds
Results for डोळे बंद असताना

डोळे खुप बोलके असतात

September 17, 2014
डोळे खुप बोलके असतात, बोलतानाही हसत असतात, हसतानाही कधी कधी रडत असतात, रडतानाही काही सांगत असतात, सांगताना निस्वार्थि प्रेम दाखवत असता...
डोळे खुप बोलके असतात डोळे खुप बोलके असतात Reviewed by Hanumant Nalwade on September 17, 2014 Rating: 5

बंद डोळे अनुभवतात

December 14, 2013
क्षणभर डोळे बंद करून विचार करावा...तुम्हाला तुमचं उत्तरं मिळेल... आयुष्यात आपल्याला नक्की कुठली व्यक्ती आवडते हे ठरवायचं असेल ना तर क्षण...
बंद डोळे अनुभवतात बंद डोळे अनुभवतात Reviewed by Hanumant Nalwade on December 14, 2013 Rating: 5

कस असत ना

September 30, 2013
स्वप्नांत तुला भेटणं आता दररोजच झालंय नसनहि तुझं आजकाल असण्यासारख झालंय ....जगणं तुझ्याशिवाय कठीण होऊन बसलंय मराव वाटतय पण मरणही दूर जाऊन...
कस असत ना कस असत ना Reviewed by Hanumant Nalwade on September 30, 2013 Rating: 5

तीचे डोळे खुप बोलतात

July 30, 2013
ती बोलत तर नाही तीचे डोळे खुप बोलतात, मीफक्त पाहात राहतो पाय आपोआप तीच्याकडे वळतात. सतत कसला तरी वीचार करत असते, काय माहीत तीच्या मनात काय ...
तीचे डोळे खुप बोलतात तीचे डोळे खुप बोलतात Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5

मामाचं गाव

December 22, 2011
लहानपणी फार तर फार माझ्या मामाचं पत्र हरवायचं दिवस बदलत गेले आणि आता मामाचं गावच हरवलंय इथे शेजारीच राहतो माझा मामा आणि अलीकडे पलीकड...
मामाचं गाव मामाचं गाव Reviewed by Hanumant Nalwade on December 22, 2011 Rating: 5
Powered by Blogger.