Results for जगेल किंवा मरेल

जगेल किंवा मरेल

September 30, 2013
आयुष्यात त्यांना कधीच वाट पाहायला लावू नका जे तुमच्या साठी प्रत्येक वळणावर थांबतात........ .!! या जगात तुझ्याहुन सुंदर ही मुली असतील, म...
जगेल किंवा मरेल जगेल किंवा मरेल Reviewed by Hanumant Nalwade on September 30, 2013 Rating: 5

डोळ्यांतून वाहून जातात

August 15, 2013
तासनतास गुंतते मन तुझ्या मनाच्या बेटावर कधी नदी काठावर, तर कधी एखाद्या घाटावर… उरतो मी न माझा सोबती तुझा सुवास जागतो रात्रन रात्र, ध्यान...
डोळ्यांतून वाहून जातात डोळ्यांतून वाहून जातात Reviewed by Hanumant Nalwade on August 15, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.