Results for ती दोघं

तु प्राणच का नाही घेतला

September 09, 2014
दोन शब्दात बोललीस तु  सार काही संपल कसे समजावू तुझ्या त्या शब्दाने जगच माझ लुटल रचत बसलो स्वप्न स्वताला फसवत फसवत कसे समजावू ...
तु प्राणच का नाही घेतला तु प्राणच का नाही घेतला Reviewed by Hanumant Nalwade on September 09, 2014 Rating: 5
ती आली नव्हती ती आली नव्हती Reviewed by Hanumant Nalwade on December 16, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.