मुलगा प्रेमात पडलाच

एक मुलगा एखाद्या मुलीला कसा पटवतो-
1. तिचा आदर करतो.2. तिची काळजी घेतो.
3. तिच्यावर प्रेम करतो.4. तिच्या पाठी खंबीरपणे उभा राहतो.
5.तिला नेहमी खुश करण्याचा प्रयत्न करतो...

.
एक मुलगी एखाद्या मुलाला कसे पटवते:only
 1.त्याच्याक डे बघून एक सुंदर SMILE देते खल्लास! मुलगा प्रेमात पडलाच... .
मुलगा प्रेमात पडलाच मुलगा प्रेमात पडलाच Reviewed by Hanumant Nalwade on January 25, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.