Results for आज ती जर का जवळ असती

माझ्या स्वप्नात का येते ती

January 03, 2014
जवळ नसताना आभास घडवते ती.. तिच्या शब्दांचा भास घडवते ती.. माझ्या स्वप्नात का येते ती..? समोर नसताना जाणवतो तो स्पर्श तिचा हवा हवासा वाट...
माझ्या स्वप्नात का येते ती  माझ्या स्वप्नात का येते ती Reviewed by Hanumant Nalwade on January 03, 2014 Rating: 5

जवळच्या माणसांची

July 30, 2013
जवळच्या माणसांची यादीकधीच मोठी नसते. त्यात मोजकीच माणसं असतात. पण त्या मोजक्यामाणसाच्या मोजणीत आपण नसू तर? ओळख गरजेमुळेचहोते. कधी जाणण्याची...
जवळच्या माणसांची जवळच्या माणसांची Reviewed by Hanumant Nalwade on July 30, 2013 Rating: 5

तु असती तर

July 28, 2013
तु असती तर.... फार तर तुझ्यासोबत भांडलो असतो.... खुप भांडता भांडता अचानक काहितरी भयान शांतता झाली असती एखाद्या खोल दरीत आवाज दिल्यावर परत य...
तु असती तर तु असती तर Reviewed by Hanumant Nalwade on July 28, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.