Results for विसरू तर कस तूच सांग

सांग ना कसं विसरू मी तुला

December 17, 2013
श्वास आहेस तू माझा, तुझ ऐकण्यासाठी तुला विसरीन , पण हृदयात असतो ना सहवास तुझा. सांग ना कसं विसरू मी तुला. ... माझ्या अश्रूंनाही ठ...
सांग ना कसं विसरू मी तुला सांग ना कसं विसरू मी तुला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 17, 2013 Rating: 5

आठवण आली नाही

October 31, 2013
विसराव म्हटले पण विसरता येत नाही आठवणीच आभाळ मोकळ होतच नाही. आठवण आली नाही अस झालच नाही. आठवायला विसराव लागत विसरता माञ आलच नाही. ...
आठवण आली नाही आठवण आली नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on October 31, 2013 Rating: 5

तूच सापडणार आहे

August 06, 2013
हे फक्त माझ्याचसोबत नेहमी असंच घडणार आहे? तुझ्याबरोबरची प्रत्येक भेट 'ते' न बोलताच संपणार आहे? भेट-वेळ रोजची ठरलेलीच तरी अजून काय ...
तूच सापडणार आहे तूच सापडणार आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on August 06, 2013 Rating: 5

कसं सांगू तुला

July 23, 2013
कसं सांगू तुला? आज तुला मी हरवलं आणि तू मात्र जिंकला कसं सांगू तुला ? तू नसशील तर काय होईल कळेनाच मला कसं सांगू तुला ? तुझ्या असण्याची कि...
कसं सांगू तुला कसं सांगू तुला Reviewed by Hanumant Nalwade on July 23, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.