Showing posts with label खर्या मैत्रीला अंत नसतो. Show all posts
Showing posts with label खर्या मैत्रीला अंत नसतो. Show all posts

'मैत्री' - एक अनमोल नातं

मी घरी काल late आलो तर Pappa नी विचारलं ... कोठ होता रे भाड्या एवढ्या उशीरा. .??? . . मी म्हणालो: मित्राच्या घरी होतो... . तर papa ...
Read More

मी अंताकडे जात आहे

का माहित का आज असे वाटत आहे कि मी एकटा पडलो आहे... सारे मित्र असूनही मी एकटाच आहे का माहित का आज..? मन कुणामुळे तरी उदास झाले आहे ग...
Read More