Results for खरच असे वाटते

खरच असे वाटते

November 25, 2013
एखादाच्या आयुष्यात आपण न येताही एवढे प्रेम भरावे.. की त्याच्या साठी आपल्याला विसरणे अगदी अशक्य ठरावे..... त्याने आपल्या ओझरत्या स्पर्शास...
खरच असे वाटते खरच असे वाटते Reviewed by Hanumant Nalwade on November 25, 2013 Rating: 5

डोळ्यांतून वाहून जातात

August 15, 2013
तासनतास गुंतते मन तुझ्या मनाच्या बेटावर कधी नदी काठावर, तर कधी एखाद्या घाटावर… उरतो मी न माझा सोबती तुझा सुवास जागतो रात्रन रात्र, ध्यान...
डोळ्यांतून वाहून जातात डोळ्यांतून वाहून जातात Reviewed by Hanumant Nalwade on August 15, 2013 Rating: 5

तुला काय वाटते

July 16, 2012
तुझ्याशी खुप खुप बोलावेसे वाटते.......... .पण शब्द चुकण्याची भीती वाटते.......... .. तुझ्या खुप खुप जवळ यावेसे वाटते.........प ण विरहाची भ...
तुला काय वाटते तुला काय वाटते Reviewed by Hanumant Nalwade on July 16, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.