भास तर नाही ना भास तर नाही ना

खरच ना......! हे स्वप्नं तर नाही ना ? माझ्या जीवनात तुझे येणे, हा भास तर नाही ना ? संकटे, निराशा आणि त्रास जीवनात आजवर ह्यांचाच होता सहवास...

Read more »
 
Top