का असी घाबरतेस का असी घाबरतेस

ठाउक आहे मला तु हि  माझ्यावर प्रेम करतेस, पण प्रेम करते तुझ्यावरच  हे गुपीत मनातल ओठावर आणन्यास थोडी घाबरतेस समोर येताच मी नकळत  गालात...

Read more »

हट्ट ही धरणार नाही हट्ट ही धरणार नाही

चार पावलं आपण  सोबत चालत जाऊ तुझे आणि माझे सूर  कुठवर जुळतात पाहु... अर्थात जमत असेल तर चल मी आग्रह करणार नाही आज तरी, "तुला यावच ...

Read more »

असं घडूच शकत नाही असं घडूच शकत नाही

डोळे मिटल्यावरही तुला पहावंस वाटतं उगीच असं घडत नाही तुला स्वप्नातघेतल्याशिवाय मनही निजू शकत नाही तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय असं घडू...

Read more »

नसतेस घरी तू जेंव्हा नसतेस घरी तू जेंव्हा

नसतेस घरी तू जेंव्हा जीव तुटका तुटका होतो, जगण्याचे विरती धागे संसार फाटका होतो. नभ फाटून वीज पडावी कल्लॊळ तसा ऒढवतो, ही धरा दिशाह...

Read more »

समजत नाही समजत नाही

ओढ" म्हणजे काय ते जीव लावल्याशिवाय समजत नाही. "विरह" म्हणजे काय ते प्रेमात पडल्याशिवाय समजत नाही. ... "प्रेम"...

Read more »
 
Top