अग वेडे खरे प्रेम अग वेडे खरे प्रेम

अग वेडे खरे प्रेम खरच काही मागत नसते देणे घेणे त्याच्या हिशोबात मुळीसुद्धा नसते प्रेमासाठी फक्त एकदाच प्रेम करून बघ लाख दु:ख येवू देत पण ज...

Read more »

तु प्रेम आहेस माझं तु प्रेम आहेस माझं

तु प्रेम आहेस माझं, वाळवंटातल्या हिरवळीसारखं, मनाला शांत करणारं.. तु प्रेम आहेस माझं, पहिल्या पावसासारखं, चिंब भिजावं असं वाटण्यासारखं.. ...

Read more »

पहिलं प्रेम कसं विसरायचं पहिलं प्रेम कसं विसरायचं

प्रिये। आज सुध्दा तुझी उणीव भासतेय. प्रेम ..... पहिल्या नजरेचं प्रेम ..... शेवटच्या श्वासाचं प्रेम ..... फुललेल्या कळीचं प्रेम .......

Read more »

तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी तुझ्यावर प्रेम करण्यासाठी

तुझ्याकड़े पहाण्याचा तो पहिला क्षण  आज मला खुप आठवतो.. तुझ्यासाठी वेडा होणारा तो माझामन  मला खुप हसवतो.. तुझ ते माझ्या कड़े पाहण  हळूच काह...

Read more »

एक अधुरी खरी प्रेमकथा एक अधुरी खरी प्रेमकथा

मित्र मैत्रिणीँन मध्ये मिळून मिसळून राहणारा मुलगा होता, तो नेहमी खुश असायचा ईतरांना खुश ठेवायचा असेचं, तो 1-4-2011 काँलेजला जात अ...

Read more »

इतकं प्रेम मी केलं इतकं प्रेम मी केलं

तुझ्यासाठी काही पण असे सारेच बोलतात पण मी तसे बोलणार नाही चंद्र तारे तोडून आणीन अशी भाषा कधी मी वापरणार नाही इतकच म्हणेन मी तुझ्या सुखाश...

Read more »

ते प्रेम आहे ते प्रेम आहे

भांडून सुधा जिचा राग येत नाही ते प्रेम आहे !!! सकाळी डोळे उघडण्य पूर्वी जिचा चेहरा पाहण्याची इच्छा होते ते प्रेम आहे !!...

Read more »
 
Top