Results for यश मात्र अटळ असते

मी कध्धीच तुला सोडणार नाही

December 09, 2013
ती: तु माझ्याशिवाय जगशील का रे? मी निघुन जर गेले तर दुसर्या कुणाचा होशील का रे? तो: बस झोपताना तुझी आठवण येईल झोपण मी सोडुन देईन चालताना ...
मी कध्धीच तुला सोडणार नाही मी कध्धीच तुला सोडणार नाही Reviewed by Hanumant Nalwade on December 09, 2013 Rating: 5

यश मात्र अटळ असते

September 28, 2013
कधी कधी निवडलेल्या वाटांचा आपल्यालाच वीटयेतो, नवीन वाटा शोधण्याइतके आपण कधी धीट होतो.. भुरळ घालणारी कुठलीच वाट सरळ नसते, निश्चयाने पाऊल टाक...
यश मात्र अटळ असते यश मात्र अटळ असते Reviewed by Hanumant Nalwade on September 28, 2013 Rating: 5
Powered by Blogger.