मी कध्धीच तुला सोडणार नाही मी कध्धीच तुला सोडणार नाही

ती: तु माझ्याशिवाय जगशील का रे? मी निघुन जर गेले तर दुसर्या कुणाचा होशील का रे? तो: बस झोपताना तुझी आठवण येईल झोपण मी सोडुन देईन चालताना ...

Read more »

यश मात्र अटळ असते यश मात्र अटळ असते

कधी कधी निवडलेल्या वाटांचा आपल्यालाच वीटयेतो, नवीन वाटा शोधण्याइतके आपण कधी धीट होतो.. भुरळ घालणारी कुठलीच वाट सरळ नसते, निश्चयाने पाऊल टाक...

Read more »
 
Top