Join us on Facebook

Please wait..20 Seconds
Results for रागवू नकोस मला

रागवू नकोस

October 15, 2013
रागवू नकोस मला मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही,दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही,...
रागवू नकोस रागवू नकोस Reviewed by Hanumant Nalwade on October 15, 2013 Rating: 5

शिम्पल्याचे शो पीस नको

September 30, 2013
टिक टिक वाजते डोक्यात  धड धड वाढते ठोक्यात कभी जमीन कधी नभी  संपते अंतर झोक्यात  नाही जरी सरी तरी  भिजते अंग पाण्याने सोचू तुम्हे प...
शिम्पल्याचे शो पीस नको शिम्पल्याचे शो पीस  नको Reviewed by Hanumant Nalwade on September 30, 2013 Rating: 5

एव्हढा राग का आहे

September 28, 2013
तुझ्या बोलण्याचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, नेहमीच तुझ्याशी बोलावासं वाटतं.... तुझ्या सवयीचा मला राग आहे पण का कुणास ठाऊक, सगळं काही तु...
एव्हढा राग का आहे एव्हढा राग का आहे Reviewed by Hanumant Nalwade on September 28, 2013 Rating: 5

रागवू नकोस मला

December 23, 2012
रागवू नकोस मला मनवता येणार नाही, लपवू नकोस मला ओळखता येणार नाही, डोळ्यात पाणी नको आणूस मला बघवणार नाही, दूर जाऊ नकोस मला जगता येणार नाही, उ...
रागवू नकोस मला रागवू नकोस मला Reviewed by Hanumant Nalwade on December 23, 2012 Rating: 5
Powered by Blogger.