तर काय करू मी.

आयुष्यात सर्वात वाईट वाटले कि मी खूप काही चुका केल्या..पण,

सर्वात जास्त याचे वाटते कि त्या चुका मी चुकीच्या व्यक्तीसाठी केल्या..

असं आता पण वाटतयं, पण हेही चुकीचे असले तर काय करू मी...
Share on Google Plus

About Hanumant Nalwade